Przedsiębiorczość, walka ze smogiem, nowe technologie - to obszary, jakimi zajmie się resort przedsiębiorczości i technologii Jadwigi Emilewicz. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Jerzego Kwiecińskiego ma koordynować politykę rozwoju kraju, rozruszać inwestycje i odpowiadać za fundusze UE.Nowo powołani ministrowie przedsiębiorczości i technologii (MPiT) oraz inwestycji i rozwoju (MIiR) przedstawili na czwartkowej konferencji prasowej obszary, którymi zajmą się ich resorty. Ministerstwa te powstały po podziale Ministerstwa Rozwoju.

Szefowa MPiT Jadwiga Emilewicz wyjaśniła, że kierowane przez nią ministerstwo będzie prowadzić szeroko rozumianą politykę gospodarczą. Główne obszary, jakimi się zajmie to: przedsiębiorczość, walka o czyste powietrze oraz promocja nowych technologii.

Głównym zadaniem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju będzie koordynacja polityki rozwoju kraju, stąd Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i jej realizacja to są kompetencje ministerstwa - wskazał natomiast minister Jerzy Kwieciński. Podkreślił wagę rozruszania inwestycji zarówno tych publicznych jak i prywatnych. Kolejny obszar odpowiedzialności MIiR to fundusze unijne.

Emilewicz, odnosząc się do przedsiębiorczości, podkreśliła, że chodzi o przygotowywanie takich rozwiązań prawnych, które będą ułatwiać działalność sektora MŚP. "Konstytucja dla biznesu kierowana, przygotowywana w ministerstwie jest po pierwszym czytaniu. W najbliższych dniach mamy nadzieję, że opuści Sejm i uzyska podpis pana prezydenta. To kodeksowe, fundamentalne rozwiązania zmieniające 180 aktów prawnych w Polsce, które budują nowe relacje między przedsiębiorcą a administracją w Polsce" - dodała.

Co do walki ze smogiem, minister wyjaśniła, że będzie chciała ograniczyć m.in. tzw. zjawisko ubóstwa energetycznego. Zaznaczyła, że walka ze smogiem ma sprawić, "aby w polskich miastach żyło nam się wygodnie i komfortowo, i abyśmy nie musieli alarmować o tym, że więcej w Polsce umiera z powodu nieczystego powietrza, niż w wypadkach komunikacyjnych".

Dodała, że jej intencją jest również skierowanie publicznych pieniędzy - służących ograniczeniu smogu - do ludzi najuboższych, potrzebujących. Przyznała, że w ostatnich latach taka pomoc trafiała do ludzi, których stać było np. na wymianę pieców.

Trzeci obszar wskazany przez Emilewicz to promocja i rozwój nowych technologii. Wyjaśniła, że chodzi tu m.in. o wzrost wydatków na badania i rozwój, sprawienie by Polka stawała się coraz bardziej innowacyjna, czy pomoc dla start-upów. W tym ostatnim przypadku, poinformowała, jeszcze w tym roku mają wejść w życie rozwiązania, które mają ułatwić im funkcjonowanie.

"Te trzy podstawowe obszary, którymi będzie się zajmowało MPiT w dziale gospodarka, w ścisłej współpracy z kolegami z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju" - konkludowała.

Kwieciński zwrócił uwagę, że mimo, iż realizacja Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która ma blisko 200 projektów strategicznych, formalnie dotyczyć będzie jego resortu - to w tym przypadku będzie on mocno współpracował z ministerstwem kierowanym przez Emilewicz.

"Będziemy się silnie zajmowali polityką zagraniczną np. w obszarze promocji polskiej gospodarki, co przynależy do minister Emilewicz, ale np. kwestie europejskie, które będą dla nas ważne w UE czy związane z pozycją firm, czy rozwiązaniami prawnymi z przyszłością budżetu UE to kwestie, którymi będziemy wspólnie się zajmowali" - podkreślił szef MIiR.

Kwieciński dodał, że zarządzane przez niego ministerstwo odpowiedzialne będzie również za realizację programów współfinansowanych z funduszy UE. Wyjaśnił, że chodzi m.in. o wydawanie środków z Funduszu Spójności, nadzór nad wydawanymi środkami.

Minister zaznaczył, że wyzwaniem, jakie będzie stało w najbliższych miesiącach przed jego ministerstwem, jest rozruszanie inwestycji zarówno publicznych jak i prywatnych. "Polska gospodarka bardzo dobrze się rozwija, mamy bardzo dobre parametry makroekonomiczne, natomiast niewątpliwie chcemy przyspieszyć inwestycje w naszym kraju, zarówno publiczne i prywatne" - powiedział minister.

GUS informował, że w trzecim kwartale 2017 r. inwestycje wzrosły o 3,3 proc. Ekonomiści ankietowani przez PAP spodziewali się wzrostu o 5,2 proc.

Kwieciński przyznał, że jest tu wiele do zrobienia. Dodał, że rozruszać muszą się m.in. inwestycje w samorządach, bo do tej pory "kulały". Według ministra poprawienie m.in. otoczenia prawnego przedsiębiorstw powinno pomóc zwiększyć inwestycje w sektorze prywatnym.

Kwieciński podał na konferencji, że jego zastępcami w resorcie inwestycji i rozwoju będą: Paweł Chorąży, Adam Hamryszczak i Witold Słowik. Z kolei zastępcy Emilewicz to: Mariusz Haładyj, Piotr Woźny oraz Tadeusz Kościński. Wszyscy obecni ministrowie oraz ich zastępcy - poza Woźnym - pełnili stanowiska wiceministrów w resorcie rozwoju, którego szefem był Mateusz Morawiecki. Wiceministrem rozwoju była też Andżelika Możdżanowska.