Nowoczesna nie będzie uczestniczyła we wskazywaniu i wyborze sędziów członków KRS przez Sejm - poinformowała we wtorek szefowa klubu Nowoczesnej Kamila Gasiuk-Pihowicz. "Nie będziemy legitymizowali łamania polskie konstytucji" - podkreśliła.

Gasiuk-Pihowicz na konferencji prasowej w Sejmie stwierdziła, że uchwalona w grudniu ustawa o KRS "podporządkowuje sędziów politykom, łamie polską konstytucję i odbiera obywatelom prawo do sprawiedliwego wyroku".

- Udział w wybieraniu, zgodnie z niekonstytucyjną procedurą członków KRS byłby sankcjonowaniem łamania polskiej konstytucji i na to z naszej strony zgody nie będzie - mówiła. - Nie będziemy legitymizowali łamania polskie konstytucji - dodała posłanka Nowoczesnej.

Podkreśliła, że posłowie Nowoczesnej nie wezmą też udziału w głosowaniu nad wyborem sędziów do KRS - jak mówiła - w związku z art. 7 Konstytucji RP, który nakazuje wszystkim organom władzy działać na podstawie i w granicach prawa. -Branie udziału w takim głosowaniu byłoby sprzeniewierzeniem się temu artykułowi - dodała.

Szefowa klubu Nowoczesnej wskazywała również, że szereg stowarzyszeń sędziowskich - m.in. Iustitia, Themis, Pro Familia czy Forum Współpracy Sędziów - wzywa sędziów do niekandydowania do KRS. - Pojawiają się coraz liczniejsze opinie autorytetów prawnych, które mówią o tym, że kandydowanie do KRS na podstawie niekonstytucyjnej procedury będzie sprzeniewierzeniem się sędziowskiemu ślubowaniu i może prowadzić w przyszłości do odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów - mówiła.

Nowelizacja o KRS opublikowana 2 stycznia w Dzienniku Ustaw wprowadza wybór 15 członków KRS-sędziów na wspólną czteroletnią kadencję przez Sejm - dotychczas wybierały ich środowiska sędziowskie. Każdy klub poselski ma wskazywać nie więcej niż 9 możliwych kandydatów. Izba ma ich wybierać co do zasady większością 3/5 głosów - głosując na ustaloną przez sejmową komisję listę 15 kandydatów, na której musi być co najmniej jeden kandydat wskazany przez każdy klub. W przypadku niemożności wyboru większością 3/5, głosowano by na tą samą listę, ale o wyborze decydowałaby bezwzględna większość głosów.

Zgodnie z zapisami, nowelizacja ustawy o KRS generalnie wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia. Według przepisu przejściowego, który już wszedł w życie, propozycje kandydatów na członków Rady zgłasza się marszałkowi Sejmu w terminie 21 dni od dnia obwieszczenia w "Monitorze Polskim". Obwieszczenie ws. rozpoczęcia procedury zgłaszania kandydatów na członków KRS ukazało się 4 stycznia. Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia propozycji kandydatów są grupy 25 sędziów oraz grupy co najmniej dwóch tys. obywateli. Mandat obecnych sędziów-członków KRS trwa do dnia poprzedzającego rozpoczęcie kadencji nowych członków Rady, "nie dłużej jednak niż przez 90 dni" od dnia wejścia nowelizacji w życie.