Po ubiegłorocznym Kongresie Turystyki Polskiej w Świdnicy, miasto zorganizowało kolejną, ogólnopolską debatę na rzecz tego sektora. Podczas dwóch dni (18-19.10 br.) tematem wiodącym konferencji, dedykowanej organizatorom usług i produktów turystycznych, samorządom oraz przedstawicielom nauki, były innowacje w turystyce jako determinanta rozwoju regionów, rentowności biznesu i sprawności procesów zarządczych.

Podczas konferencji „Innowacje na rynku turystycznym” odbyło się 5 sesji tematycznych z udziałem ok. 300 uczestników. Wydarzenie zainaugurował referat programowy prof. Magdaleny Kachniewskiej (SGH) „Wyzwania innowacyjności rynku turystycznego”, odnoszący się do tego zagadnienia z perspektywy turysty, przedsiębiorcy, samorządu lokalnego, organizacji pozarządowych i mieszkańców, w świetle zaleceń OECD (innowacje produktowe, marketingowe itd.).

Dyskusje i wystąpienia podczas konferencji poświęcone były m.in. pracownikom i pracodawcom na rynku turystycznym, nowym pokoleniom i ich oczekiwaniom względem rynku pracy, formom kształcenia i ich wpływu na innowacyjność rynku i rentowność biznesu, współpracy transgranicznej w turystyce, w tworzeniu klimatu współdziałania społecznego i gospodarczego krajów Europy Wschodniej, czy roli samorządów lokalnych w rozwoju turystycznej oferty regionalnej. Bardzo ciekawą częścią konferencji były studia przypadków innowacyjnych produktów turystycznych i dyskusja o problemach ich kształtowania, z udziałem przedstawicieli takich inicjatyw, jak Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej, Kopalnia Złota w Złotym Stoku, Muzeum Mitologii Słowiańskiej w Owidzu, Kościoła Pokoju w Świdnicy czy Arboretum w Niemczy.

Podczas konferencji w Świdnicy, już po raz trzeci wręczono nagrody Forum Biznesu: Przyjazna Gmina 2017 oraz Turystyczny Produkt / Turystyczna Usługa Roku 2017. Nagrodę specjalną Programu Przyjazna Gmina otrzymało miasto Świdnica, którego samorząd, jako pierwszy w Polsce, podjął odważną decyzję, aby rozpocząć ważną, wieloletnią debatę na temat kondycji i perspektyw rozwoju sektora turystycznego w Polsce z udziałem wszystkich zainteresowanych stron: samorządów różnych szczebli, podmiotów gospodarczych, organizacji branżowych, organizatorów turystyki, producentów i usługodawców, a także konsumentów i mediów. – Trzy lata temu podjęliśmy wyzwanie stworzenia w Świdnicy centrum dyskusyjnego, dotyczącego polskiej turystyki. Udało się nam połączyć wszystkie środowiska, związane z tą branżą i z satysfakcją muszę powiedzieć, że w tym roku po raz kolejny gościliśmy grono wspaniałych fachowców i pasjonatów – powiedziała Beata Moskal-Słaniewska, Prezydent Świdnicy. – W przyszłym roku planujemy w Świdnicy kolejną konferencję dla tego sektora, której tematem wiodącym będą sieciowe produkty turystyczne – polskie oraz transgraniczne. Nie odchodzimy od wątku innowacyjności na rynku turystycznym, gdyż ten bardzo ciekawy i inspirujący temat jest niewyczerpalny. Już dziś zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy chcieliby się włączyć w działania przygotowawcze do tego wydarzenia. Świdnicka debata o turystyce odbędzie się tradycyjnie jesienią, a przyszłoroczne wydarzenie ma być zarazem konferencją przygotowawczą kolejnego Kongresu Turystyki Polskiej, który planowany jest na rok 2019.

Jacek Majewski
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizatorami konferencji „Innowacje na rynku turystycznym” byli: Gmina Miasto Świdnica, Dolnośląska Izba Turystyki, Lokalna Organizacja Turystyczna „Księstwo Świdnicko-Jaworskie” i Fundacja Symbioza. Redakcja Forum Biznesu była partnerem medialnym i merytorycznym wydarzenia.

Kongres Turystyki Polskiej nagrodzony został medalem QI 2017, który został wręczony podczas Europejskiego Forum Jakości i Innowacyjności oraz Gali Programu Najwyższa Jakość Quality International 2017 17 listopada 2017 r. w Krynicy-Zdroju.ikona lupy />