Reklama

Od 1 października do 15 grudnia ZUS wydał 379,2 tys. decyzji emerytalnych. Większość z nich dotyczy kobiet - 223,7 tys. (59 proc.), a 155,5 tys. (41 proc.) - mężczyzn.

Przeciętna emerytura brutto, wynikająca z wydanych dotychczas decyzji o wypłatach świadczeń, wyniosła w przypadku kobiet 1 615 zł i 37 gr., a w przypadku mężczyzn - 2 702 zł i 2 gr.

Przeciętna wysokość emerytury zależy od regionu - dla kobiet najwyższa jest w I oddziale ZUS w Warszawie - 2043 zł 73 gr, a najniższa w oddziale w Biłgoraju - 1456 zł 58 gr. Najwyższa przeciętna emerytura mężczyzn jest w oddziale w Rybniku - 3538 zł, a najniższa również w Biłgoraju - 2204 zł 79 gr.

Z uzyskanych przez PAP danych dotyczących wniosków, złożonych w związku z obniżeniem od 1 października wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, wynika, że ZUS do piątku wydał 305,8 tys. pozytywnych ostatecznych decyzji w tej sprawie, 73,4 tys. pozytywnych decyzji zaliczkowych i 53,3 tys. decyzji odmownych lub zawieszonych.

"W przypadku decyzji zaliczkowych emerytura została przyznana, ale świadczeniobiorcy muszą dostarczyć jeszcze jakiś dokument" - wyjaśnił PAP rzecznik prasowy ZUS Wojciech Andrusiewicz.

ZUS wydał też decyzje o wypłatach emerytur dla 310,5 tys. osób. Otrzyma je 177,2 tys. kobiet (57,1 proc.) i 133,3 tys. mężczyzn (42,9 proc.).

Z wszystkich wniosków złożonych w ZUS aktywni zawodowo stanowią 40,52 proc., pobierający świadczenie z ZUS (przedemerytalne, rentowe, lub emerytalne) 31,78 proc. i pozostali - 27,7 proc.

71,5 proc. emerytów (222,1 tys.), w odniesieniu do których zdecydowano już o wypłacie świadczenia, podało swój numer konta w banku i otrzymają pieniądze przelewem, 26,1 proc. (81,1 tys.) chce otrzymać je pocztą, a 2,3 proc. (7,2 tys.) nie podało sposobu przekazywania pieniędzy.

Najwięcej decyzji - ponad 18,5 tys. - wydał do tej pory odział ZUS w Gdańsku, 15,3 tys. we Wrocławiu, 14,5 tys. w Wałbrzychu i 14,1 tys. w Krakowie.

1 października weszła w życie reforma emerytalna, zgodnie z którą kobiety ponownie uzyskały prawo do przejścia na emeryturę od 60. roku życia, a mężczyźni od 65. Jest to powrót do stanu sprzed uchwalonej w 2012 r. reformy, przewidującej stopniowe podnoszenie wieku emerytalnego do 67 lat bez względu na płeć.(PAP)

autor: Aleksander Główczewski