Dyskusja i spory w Sejmie o nowej ordynacji wyborczej do samorządu to wiele hałasu o nic; Prawo i Sprawiedliwość niepotrzebnie ustąpiło w kwestii wprowadzenia JOW w małych gminach – ocenił w poniedziałek poseł koła Wolni i Solidarni, marszałek senior Kornel Morawiecki.

Kornel Morawiecki na konferencji prasowej w poniedziałek we Wrocławiu podkreślił, że jego zdaniem nowa ordynacja niewiele się różni od poprzedniej, która obowiązywała wiele lat.

„W mojej ocenie ta dyskusja i spory w Sejmie to wiele hałasu o nic, ponieważ zmieniają się tylko mniej istotne kwestie np. dot. trybu wyboru komisarzy wyborczych. Będą oni teraz wyłaniani bardziej przez społeczeństwo, a nie z nominacji i przynależności do określonych grup” - powiedział Morawiecki.

Zaznaczył, że Prawo i Sprawiedliwość niepotrzebnie „dokonało ustępstw z powodu krzykliwej opozycji" i zgodziło się na jednomandatowe okręgi wyborcze w małych gminach.

„Pierwszy projekt PiS był moim zdaniem lepszy. O ile w wyborach parlamentarnych JOW doprowadza do tego, że są one partyjne i rozstrzygają się pomiędzy dwiema dużymi partiami, to w samorządzie, w tych małych gminach, JOW utrwala ponowne wybieranie tych samych osób” - powiedział marszałek senior.

Dodał, że dla społeczności lokalnych w takich gminach nie jest dobrze, że z powodu JOW „układ władzy zostanie tam zakonserwowany” i nowi ludzie nie będą mieli większych szans na wybór do rady gminy.

Kornel Morawiecki zaapelował też do polskiego rządu, by zachęcał władze Wielkiej Brytanii do ponownego referendum w sprawie opuszczenia Unii Europejskiej.

„Liczę, że nasz rząd pod przewodnictwem premiera Mateusza Morawieckiego będzie zachęcał Brytyjczyków i ich władze do ponownego referendum. To poważna kwestia, to ważny kraj zarówno dla Polski i Europy, kraj łączący nas ze Stanami Zjednoczonymi, dlatego jego wyjście z Unii nie będzie korzystne” - mówił Kornel Morawiecki.

Przypomniał, że w efekcie ponownego referendum Irlandia zmieniła swój stosunek do Traktatu Lizbońskiego i ostatecznie go zaakceptowała.

Uchwalona przez Sejm w czwartek nowelizacja zmienia zapisy czterech ustaw: Kodeksu wyborczego oraz ustaw o samorządzie gminnym, powiatowym, wojewódzkim i o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Nowela wprowadza dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, która ma być liczona od wyborów samorządowych w 2018 r. W noweli zapisano, że przepis ten "nie dotyczy wybrania na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy".

Zgodnie z uchwalonymi przez Sejm przepisami, kadencja rad gmin i powiatów oraz sejmików wojewódzkich wynosi pięć lat. Według noweli jednomandatowe okręgi wyborcze będą obowiązywać w gminie do 20 tys. mieszkańców. Do tej pory ordynacja większościowa dotyczyła wszystkich gmin z wyjątkiem miast na prawach powiatu.

Kadencja obecnej Państwowej Komisji Wyborczej wygaśnie po wyborach parlamentarnych w 2019 r. Zostanie ona obsadzona zgodnie z nowymi przepisami: siedmiu na dziewięciu jej członków ma być powoływanych przez Sejm, a nie - jak do tej pory - delegowanych przez Trybunał Konstytucyjny, Naczelny Sąd Administracyjny i Sąd Najwyższy. Po jednym sędzi do PKW wydeleguje TK i NSA.