Większość społecznych deklaracji z exposé Beaty Szydło udało się wypełnić. Ale wiele obietnic z zakresu polityki gospodarczej pozostaje w sferze planów.
Z zapowiedzi, które Beata Szydło zawarła w wystąpieniu po objęciu funkcji szefowej rządu, najszybciej zrealizowano te prospołeczne.
W górę minimalne pensje i emerytury