W poniedziałek po południu rozpoczęło się doroczne Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy i innych gości.

W TK obecni są desygnowany na premiera Mateusz Morawiecki, wicepremier Piotr Gliński, wicepremier Jarosław Gowin, wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski. Na początku Zgromadzenia minutą ciszy uczczono zmarłego w lipcu sędziego TK Lecha Morawskiego.

Informację o problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału w 2016 r. przedstawi prezes TK Julia Przyłębska. W listopadowym wywiadzie dla PAP prezes Przyłębska mówiła, że informacja dotyczy m.in. stanowisk prawnych ws. funkcjonowania sędziów w TK; informacji statystycznych oraz omówienia istotnych orzeczeń. Dodała, że informację tę Zgromadzenie Ogólne TK przyjęło "większością głosów, ale większością zdecydowaną".

Zgodnie z ustawą, prezes TK corocznie zwołuje takie publiczne zgromadzenie, zapraszając na nie m.in. prezydenta RP, marszałków Sejmu i Senatu oraz przedstawicieli takich organów władzy publicznej, jak Rada Ministrów, Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, Krajowa Rada Sądownictwa, Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich, NIK.

Rozdana dziennikarzom informacja roczna TK za 2016 r. głosi, że w 2016 r. odnotowano znacznie mniejszy wpływ spraw do TK niż w 2015 r. – było ich 360 (w 2015 r. – 623). Według informacji, w 2016 r. TK wydał 39 wyroków (w 2015 r. – 63). W 44 proc. wyroków TK uznał niekonstytucyjność choć jednego przepisu, a w 56 proc.- zgodność z konstytucją lub nieadekwatność podstawy wniosku.

W informacji podkreślono, że spośród 39 wyroków z 2016 r., trzech nie ogłoszono w dzienniku ustaw (dotyczyły one albo nowelizacji, albo ustaw o TK). Napisano, że wynikało to z faktu, że np. przy wyroku z 9 marca 2016 r. „TK działał z pominięciem przepisów ustawowych obowiązujących w momencie orzekania”, a wyrok z 11 sierpnia 2016 r. oparto na „nieobowiązujących przepisach prawnych”.

Informacja głosi też, że poprzedni prezes TK Andrzej Rzepliński „mimo braku podstaw prawnych” nie włączał do orzekania trzech sędziów wybranych przez Sejm w grudniu 2015 r. Zostali oni włączeni do orzekania w TK pod koniec 2016 r., gdy kierownictwo Trybunału objęła Julia Przyłębska.(PAP)

TK składa się z 15 sędziów wybranych przez Sejm na dziewięcioletnie kadencje. Są to: prezes Przyłębska (wybrana do TK w grudniu 2015), Henryk Cioch (grudzień 2015), Grzegorz Jędrejek (2017), Zbigniew Jędrzejewski (2016), Leon Kieres (2012), Mariusz Muszyński - wiceprezes TK (grudzień 2015), Justyn Piskorski (2017), Piotr Pszczółkowski (grudzień 2015), Małgorzata Pyziak-Szafnicka (2011), Stanisław Rymar (2010), Piotr Tuleja (2010), Michał Warciński (2016), Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz (2010), Andrzej Zielonacki (2017) i Marek Zubik (2010).(PAP)

autor: Łukasz Starzewski