Polska chce budować, jak najlepsze relacje dwustronne z państwami Ameryki Łacińskiej - podkreślił w środą marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Warto zabiegać o współpracę tego regionu z Polską i Europą Środkową; Sejm włącza się w to aktywnie - wskazał.

W środę w Sejmie odbywa się Dzień Ameryki Łacińskiej, zorganizowany przez m.in. Kancelarię Sejmu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Uczestnicy spotkania rozmawiają m.in. o miejscu Ameryki Łacińskiej w polityce zagranicznej Polski i perspektywach współpracy z państwami regionu.

"Ameryka Łacińska jest fascynującym regionem i przypomina trochę Europę Środkową. Jest zarówno jednością w sferze wartości, w sferze aksjologicznej, ale jednocześnie jest różnorodnością w sferze politycznej, która jest mocno osadzona w rzeczywistości społecznej" - podkreślił podczas spotkania marszałek Sejmu. Jak ocenił, mieszkańcy Ameryki Łacińskiej potrafią "fascynować" świat swoją kulturą, gospodarką, sportem, polityką a przede wszystkim - jak zaznaczył marszałek - "wyjątkowymi emocjami, które niosą radość życia".

Marszałek dodał, że Sejm, który jest zaangażowany w politykę międzynarodową rządu, aktywnie działa na rzecz współpracy z Ameryką Łacińską. "Polska jest zainteresowana budowaniem najlepszych relacji dwustronnych z państwami latynoamerykańskimi" - wskazał Kuchciński.

Zauważył jednocześnie, że istotną rolę w rozwoju współpracy między Polską a Ameryką Łacińską, odgrywa polska emigracja, która osiedliła się w państwach tego regionu. "Moi rodacy są ważnym łącznikiem umożliwiającym współpracę" - zaznaczył Kuchciński.

Według niego Polska i kraje Ameryki Łacińskiej są atrakcyjne m.in. przez wzgląd na "bardzo szybko" rozwijającą się gospodarkę, która - jak mówił - przenosi się na sfery życia społecznego.

Marszałek wyraził nadzieję, że odbywająca się w Sejmie konferencja będzie "mocnym impulsem" do rozwoju dalszej współpracy pomiędzy regionami. "Warto zabiegać o współpracę Ameryki Łacińskiej z Polską i Europą Środkową" - przekonywał Kuchciński.

W konferencji udział biorą także minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski oraz szef MSZ Salwadoru Hugo Martinez. Pierwsza sesja konferencji poświęcona jest przemianom w Ameryce Łacińskiej oraz dyskusji na temat szans i wyzwań dla współpracy z państwami regionu. Uczestnicy drugiej sesji porozmawiają o możliwościach współpracy Polski z partnerami latynoamerykańskimi, zwłaszcza w wymiarze gospodarczym.