Wstępną wersję projektu rekomendacji omawiano w piątek na spotkaniu zespołu ds. zmian w ochronie zdrowia - poinformował PAP resort zdrowia. Rekomendacje są opracowywane na podstawie propozycji zgłoszonych przez organizacje reprezentujące pacjentów oraz samorządy zawodów medycznych.

W piątek w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" odbyło się trzecie spotkanie zespołu ds. systemowych rozwiązań finansowych w ochronie zdrowia, przyszłości kadr medycznych i sposobu ich wynagradzania. Podczas posiedzenia omawiano wstępną wersję projektu rekomendacji zespołu opracowywaną na podstawie propozycji zgłoszonych przez organizacje reprezentujące pacjentów oraz samorządy zawodów medycznych.

"Wypracowując rekomendacje, Zespół skupia się przede wszystkim na identyfikacji obszarów, do których w sposób szczególny powinny być kierowane dodatkowe środki finansowe zasilające system w ramach zwiększania nakładów do docelowego poziomu 6 proc. PKB. Wskazując postulowane kierunki działań, Zespół bierze pod uwagę uwarunkowania ujęte projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (...) zapewniające priorytet w wydatkowaniu dodatkowych środków grupom pacjentów wskazanym w art. 68 ust. 3 Konstytucji RP, tj. dzieciom, kobietom w ciąży, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku" - poinformowało PAP biuro prasowe ministerstwa zdrowia.

W środę sejmowa komisja zdrowia opowiedziała się za rządowym projektem ws. stopniowego zwiększania nakładów na ochronę zdrowia. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł oszacował, że w ciągu 10 lat na podstawie tej ustawy do systemu ochrony zdrowia trafi dodatkowe ponad 500 mld zł.

Szef MZ zapowiedział szerokie konsultacje społeczne w sprawie celów, na jakie te środki będą przeznaczane. "Zdecydowałem, że zaraz po przyjęciu tej ustawy wraz z kierownictwem resortu rozpocznie konsultacje społeczne w całej Polsce, obejmujące spotkania z pacjentami, pracownikami służby zdrowia oraz osobami, które zarządzają placówkami w ochronie zdrowia i urzędnikami odpowiedzialnymi za zdrowie, a także Radą Dialogu Społecznego" – powiedział w środę.

Zespołowi przewodniczy wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko. Kolejne posiedzenie zespołu zaplanowano na 17 listopada, ma on zakończyć prace do 15 grudnia 2017 r.

W skład zespołu wchodzą m.in. przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W piątkowym posiedzeniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych oraz organizacji pacjentów.

Udziału w pracach zespołu odmówiły m.in. związki zawodowe i organizacje zrzeszone w Porozumieniu Zawodów Medycznych (PZM), w tym Porozumienie Rezydentów OZZL. PZM przygotowało projekt obywatelski, przewidujący szybsze zwiększenie poziomu finansowania ochrony zdrowia - nie mniej niż 6,8 proc. PKB od 2021 r.(PAP)

autor: Olga Zakolska