Nowela rozporządzenia przywracająca możliwość polowania na łosie zostanie uchylona - poinformowało PAP źródło zbliżone do sprawy.

W środę 25 października w Dzienniku Ustaw RP opublikowano rozporządzenie ministra środowiska z 23 października zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne. Nowela zakładała, że do łosi można by strzelać w sześciu województwach. Na terenie województw: kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego oraz pomorskiego - strzelać do łosi można by było jedynie na wschód od Wisły. Z kolei na Lubelszczyźnie, na Podlasiu oraz na Warmii i Mazurach można by było polować na terenie całych województw.

W czwartek rano Ministerstwo Środowiska poinformowało jednak o wstrzymaniu wejścia w życie noweli tego rozporządzenia. "W związku z dużym zainteresowaniem społecznym, Ministerstwo Środowiska ponownie zaprasza do ogólnopolskiej merytorycznej dyskusji dotyczącej lawinowo postępującego zaniku bioróżnorodności (od Zachodu) na obszarach Natura 2000, przy jednoczesnym gwałtownym wzroście populacji gatunków, takich jak wilk, żubr, bóbr, kormoran, dzik" - głosił komunikat MŚ. Po kilku godzinach komunikat w tej sprawie został zdjęty ze strony resortu środowiska.