Podczas poniedziałkowej wizyty w częstochowskiej fabryce szkła płaskiego i powlekanego amerykańskiej firmy Guardian Glass, która zainwestuje ok. 200 mln euro w budowę nowego zakładu, wiceminister potwierdził, że zapowiadane przez rząd zmiany w systemie zachęt inwestycyjnych, rozszerzające wsparcie dla przedsiębiorców z SSE na obszar całej Polski, mają wejść w życie w styczniu przyszłego roku – stosowny projekt jest już gotowy.

„Mamy plan, żeby to było w styczniu 2018 r. wdrożone. Robimy wszystko, żeby to było aktualne (…). Projekt jest już gotowy i powinien być do końca tego roku uchwalony, żeby w styczniu mógł wejść w życie” – powiedział PAP Kościński, przypominając, że w nowej formule SSE rząd stawia na jakość miejsc pracy, a nie jedynie na ich ilość oraz wartość inwestycji. Otwiera to także szansę dla inwestycji małych i średnich firm.

„Do tej pory tak naprawdę premiowaliśmy duże zagraniczne firmy, ponieważ kryteria ilości inwestowanego kapitału oraz ilości miejsc pracy dawały im przewagę - to zagraniczne firmy mają kapitał i potrzebę budowy dużych fabryk, wymagających wielu miejsc pracy” – tłumaczył wiceminister, oceniając, że nowe regulacje będą korzystne także dla mniejszych polskich firm.

Reklama

„Przy nowym podejściu jest również dużo miejsca dla firm małych, średnich, jak i mikro. Zmieniliśmy wymogi dla małych firm – wystarczy już nawet 200 tys. zł żeby taka firma weszła do strefy. To pomoże zachęcić polskie firmy, nie tylko zagraniczne, żeby inwestowały” – powiedział Kościński.

Przypomniał, że główna zmiana w nowym systemie wsparcia dla inwestycji to odejście – jak mówił – „od aspektu wyłącznie ilościowego, czyli jak duży jest kapitał i ile miejsc pracy tworzymy” na rzecz aspektu jakościowego, związanego z jakością miejsc pracy oraz stosowanymi technologiami.

Reklama

„Chcemy zachęcać, żeby w Polsce inwestowały firmy, które przynoszą wysoką, najnowszą technologię i tworzą nie jedynie montownie, ale bardzo ciekawe miejsca pracy” – wyjaśnił wiceminister rozwoju, oceniając, że w sytuacji rekordowo niskiego bezrobocia ilość tworzonych miejsc pracy nie powinna być już głównym kryterium decydującym o wsparciu inwestycji.

Kościński zastrzegł, że nie oznacza to zupełnego odejścia od wspierania inwestycji w kontekście wielkości bezrobocia na danym terenie.

„W niektórych miejscach mamy jeszcze dość wysokie bezrobocie, i tutaj powinniśmy zachęcać, żeby w ogóle powstawały miejsca pracy, żeby był kapitał, know-how, budowanie lokalnego ciągu dostawców czy współpraca z uniwersytetami. W innych miejscach (gdzie bezrobocie jest niskie – PAP) chcemy natomiast zamienić +niskie+ miejsca pracy na wyższe” – powiedział wiceminister.

Według wcześniejszych informacji resortu rozwoju, projekt pod nazwą Polska Strefa Inwestycji oznacza zmiany w systemie zachęt inwestycyjnych, rozszerzające wsparcie dla przedsiębiorców na obszar całej Polski, zamiast - jak obecnie - jedynie na terenach objętych specjalnymi strefami ekonomicznymi.

Nowy system ma zwiększyć wartość nakładów inwestycyjnych w perspektywie 2027 r. do 117,2 mld zł i dać 158,3 tys. nowych miejsc pracy. Preferencje podatkowe będą uzależnione od trzech podstawowych kryteriów: lokalizacji, charakteru inwestycji oraz jakości tworzonych miejsc pracy.

Obecnie specjalna strefa ekonomiczna to wyodrębniona administracyjnie część terytorium Polski, gdzie przedsiębiorcy realizujący nowe inwestycje mogą korzystać z pomocy regionalnej w formie zwolnienia dochodu od podatku dochodowego. SSE działają na podstawie ustawy z 1994 r.

W Polsce istnieje dziś 14 specjalnych stref ekonomicznych: kamiennogórska, katowicka, kostrzyńsko-słubicka, krakowska, legnicka, łódzka, mielecka, pomorska, słupska, starachowicka, suwalska, tarnobrzeska, wałbrzyska oraz warmińsko-mazurska.

Z niedawnej informacji rządu w sprawie realizacji ustawy o SSE wynika, że w 2016 r. łączny obszar stref wzrósł o 1625,7 ha, tj. do poziomu 21 tys. 462,6 ha. Zmiany granic dotyczyły w ubiegłym roku 12 z 15 stref. Z kolei skumulowana wartość zainwestowanego kapitału wyniosła w 2016 r. blisko 112,3 mld zł, co oznacza jej wzrost o ponad 570 mln zł (tj. o 0,5 proc.) w stosunku do roku poprzedniego. (PAP)

autor: Marek Błoński

edytor: Jacek Ensztein