Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła sprawozdanie finansowe Prawa i Sprawiedliwości za 2016 rok - poinformowała PKW na Twitterze. W poniedziałkowej uchwale podano, że PKW przyjęła to sprawozdanie bez zastrzeżeń.

Na początku października PKW przyjęła sprawozdania m.in. PO, Nowoczesnej, PSL, odrzuciła sprawozdanie SLD. Wówczas sprawozdanie PiS było wciąż badane.

Rzeczniczka PiS Beata Mazurek powiedziała wówczas PAP, że sprawozdanie do PKW zostało złożone w terminie i było sprawdzane przez biegłego rewidenta, który - jak zaznaczyła - wydał pozytywną opinię na temat tego sprawozdania.

Anna Godzwon z biura prasowego Krajowego Biura Wyborczego poinformowała PAP, że w poniedziałek zebrała się PKW i zatwierdziła sprawozdanie finansowe PiS za 2016 r.

Reklama

W poniedziałkowej uchwale PKW czytamy, że Komisja postanowiła przyjąć je bez zastrzeżeń.

W swoim sprawozdaniu PiS wykazało, że w okresie sprawozdawczym uzyskało przychody w wysokości 56 mln 442 tys. zł, z czego 54 mln 263 tys. zł trafiło na rachunek bankowy partii, a 2 mln 179 tys. zł trafiło do kasy partii.

Prawie 722 tys. zł uzyskanych przychodów zgromadzonych na rachunku bankowym pochodziło od osób fizycznych, z czego blisko 673 tys. zł ze składek członkowskich i 49 tys. z darowizn pieniężnych.

Ponadto PiS uzyskała m.in.: z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach i lokatach bankowych ponad 76 tys. zł; ze środków pochodzących ze sprzedaży należących do partii składników majątkowych - ponad 37 tys. zł.

PiS z dotacji podmiotowej uzyskała ponad 29 mln 710 tys. zł; z subwencji wypłacanej z budżetu państwa - ponad 18 mln 43 tys. zł, a z kredytu bankowego - 5 mln zł.

Do kasy partia pozyskała środki pieniężne w łącznej wysokości 2 850 854,92 zł, które pochodziły ze składek członkowskich, spośród których ponad 671 tys. zł przekazano na rachunek bankowy. (PAP)