Minister Krzysztof Szczerski z Kancelarii Prezydenta w rozmowie z dziennikarzami w Rzymie ocenił, że projekt rezolucji Rady Europy, gdzie w środę rozpoczęła się debata nt. praworządności, m.in. w Polsce, "nie odpowiada prawdzie" i wywołuje zamęt.

Pytany o projekt rezolucji wzywający kraje do przywrócenia praworządności powiedział: „To błąd. To jest rezolucja, która nie odpowiada prawdzie. Każdy ma prawo głosować politycznie nad każdym tekstem, natomiast tego typu dokument powinien odpowiadać prawdzie”.

Zdaniem Szczerskiego nie ma w Polsce upolitycznienia Krajowej Rady Sądownictwa. Zgromadzenie Parlamentarne, stwierdził, nie ma uprawnień do takiego wskazywania krajowi członkowskiemu, co ma robić.

"Wartość tego typu dokumentu jest równa wartości papieru, na którym został wydrukowany" - dodał.

„Większość zmian wprowadzonych dzisiaj w Polsce to kopia lub nawiązanie do rozwiązań w innych krajach europejskich” - powiedział.

W jego opinii w Polsce nie dzieje się nic, co pokazywałoby, że "państwo prawa i wolności obywatelskie byłyby zagrożone".

"Są kraje, w których opozycja jest w więzieniu i dokonuje się czystek w administracji i w sądownictwie czy szkolnictwie" - zaznaczył.

"Rada Europy ma prawo stać na straży wartości, ale wtedy powinna interweniować, gdy ma do czynienia z faktami" - oświadczył.

Pytany o zapowiedzianą na koniec października wizytę Komisji Weneckiej w ramach przygotowań opinii na temat nowelizacji ustawy o prokuraturze powiedział: „Każdy może przyjeżdżać i rozmawiać”.

Relacje z Komisją Wenecką powinny, zdaniem Szczerskiego, układać się na zasadzie dialogu i wymiany opinii.

„Jeśli państwo członkowskie przeprowadza jakąś reformę, Komisja Wenecka może, jeśli ma taką wolę, wykazać zainteresowanie takimi reformami, zebrać informacje, wymienić się opiniami z państwem członkowskim" - stwierdził.

"Mój apel do takich instytucji jak Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy i Komisja Wenecka jest taki, żeby nie mieszać opinii z faktami" - powiedział. "Mieszanie opinii i faktów powoduje zamęt"- dodał.

W ambasadzie RP przy Stolicy Apostolskiej Szczerski zaprezentował w środę swą książkę "Utopia europejska. Kryzys integracji i polska inicjatywa naprawy".