Do końca 2017 r. zostanie utworzonych ok. 260 domów i klubów w ramach programu "Senior Plus", zajęcie tam znajdzie ok. 7 tys. osób - powiedziała w czwartek minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Minister wzięła udział w "II Spotkaniu Seniorów", które zorganizowano w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Starszych oraz 2. rocznicy działalności Dziennych Domów "Senior plus".

Rafalska powiedziała, że zainteresowanie tworzeniem placówek w ramach programu "Senior plus" jest bardzo duże. "Do końca 2017 r. zostanie utworzonych ok. 260 domów i klubów seniora, zapewniających niemal 7 tys. miejsc pobytu. W najbliższych latach powstanie ich jeszcze więcej" - poinformowała.

Zaznaczyła, że w roku 2018 na realizację programu zaplanowano 80 mln zł. "Tak naprawdę musieliśmy o te środki walczyć w budżecie. Ale należą się też podziękowania dla ministra finansów (Mateusza Morawieckiego - PAP), który rozumie potrzeby w zakresie polityki senioralnej" - mówiła minister.

Jak podkreśliła, polityka społeczna wobec osób starszych stanowi jeden z priorytetów rządu. "Proponowana polityka powinna pozwalać na podwyższenie poziomu życia osób starszych w jak najdłuższym zdrowiu oraz w samodzielności" - mówiła minister.

Zwróciła uwagę, że centralne miejsce w ramach polityki publicznej rządu zajmuje rodzina. "Mówiąc o rodzinie, nie należy jednak zapominać o osobach starszych i ich szczególnej roli. Ja już mogę powiedzieć o naszej szczególnej roli" - powiedziała Rafalska.

"Polscy seniorzy są skarbnicą energii, niepowtarzalnych zdolności i umiejętności, umożliwiających przekazywanie z pokolenia na pokolenie wiedzy na temat tradycji, kultury i sztuki" - dodała minister.

Jak zaznaczyła, seniorzy mają wkład w rozwój więzi międzypokoleniowych. "Mam wrażenie, że te więzi niestety trochę słabną. Naszą troską jest to, żeby te więzi były ciągle mocne, jak to wcześniej bywało. To właśnie seniorzy realizują ciągłość pokoleń (...). Doświadczenie życiowe osób starszych stanowi bezcenny skarb. Swą radą i mądrością mogą zawsze służyć młodszym pokoleniom" - oświadczyła Rafalska.

Program "Senior Plus" na lata 2015-20 (znany wcześniej jako "Senior-Wigor") jest skierowany do samorządów prowadzących albo zamierzających otworzyć na swoim terenie domy lub kluby dziennego pobytu dla seniorów. Z placówek będą mogły korzystać osoby powyżej 60. roku życia, które są nieaktywne zawodowo, i od poniedziałku do piątku spędzać tam co najmniej 8 godz. dziennie, korzystać z pomieszczeń do wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu. Będą też miały zapewniony ciepły posiłek.

W ramach programu "Senior Plus" jednostki samorządu terytorialnego mogą się ubiegać o środki na jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie lub wyposażenie placówek oraz na zapewnienie ich funkcjonowania.

Na utworzenie dziennego domu "Senior Plus" można otrzymać 300 tys. zł, a na klub - 150 tys. zł. Placówki już istniejące będą mogły otrzymać do 300 zł na utrzymanie jednego miejsca w dziennym domu lub do 200 zł w klubie.(PAP)

autor: Paweł Żebrowski

edytor: Karolina Wichowska