Komisja poinformowała PAP, że chodzi o analizę dotyczącą konkurencyjności rynku, a obowiązek jej przekazania wynika z przepisów dyrektywy unijnej (dyrektywa 2002/21/WE). Zgodnie z nimi krajowe organy regulacyjne powinny przeprowadzać taką analizę rynków telekomunikacyjnych co trzy lata i powiadamiać Komisję Europejską o jej wynikach.

KE podała, że Belgia, Hiszpania, Irlandia, Polska, Rumunia, Słowenia i Węgry nie przekazały Komisji informacji o przeprowadzonych przez nie badaniach. W związku z tym Komisja wezwała je, by niezwłocznie przekazały wyniki.

Według Komisji we wszystkich siedmiu przypadkach opóźnienia przekraczają pięć lat. Wymienione państwa mają dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi. (PAP)

Reklama