Jak poinformowała w piątek Kancelaria Prezydenta RP, prezydent podpisał "ustawę z 15 września br. o wypowiedzeniu umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Portugalskiej, w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Lizbonie 11 marca 1993 r".

Jak podkreślono, wypowiedzenie "następuje na skutek jej zakwestionowania przez Komisję Europejską, z uwagi na niezgodność Umowy z prawem Unii Europejskiej". Kancelaria Prezydenta podała, że "podobnie kwestionowane jest obowiązywanie wszystkich pozostałych umów o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji zawartych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej (tzw. umów intra-EU BIT)".

Umowa weszła w życie w dniu 9 października 1993 r. "Zapewnia ona inwestorowi i jego inwestycjom z państwa – Strony Umowy na terytorium państwa – drugiej Strony Umowy pełną ochronę oraz możliwość dochodzenia roszczeń przed międzynarodowym trybunałem inwestycyjnym (arbitrażowym)" - czytamy w komunikacie.

Reklama

"Wypowiedzenie Umowy pozwoli doprowadzić do zgodności z prawem UE stosunki polsko-portugalskie, dotyczące współpracy gospodarczej - w perspektywie dziesięciu lat od dnia wygaśnięcia obowiązywania Umowy (zgodnie bowiem z postanowieniami Umowy, inwestycje dokonane przed wejściem w życie wypowiedzenia Umowy, będą chronione jeszcze przez okres dziesięciu lat)" - poinformowała Kancelaria Prezydenta.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

autor: Mariusz Polit

edytor: Dorota Skrobisz (PAP)