BOŚ wypowiedział Vistalowi Gdynia umowy kredytowe


Warszawa, 27.09.2017 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) wypowiedział Vistalowi Gdynia umowy kredytu inwestycyjnego i kredytu nieodnawialnego, podała spółka.
"Zarząd spółki Vistal Gdynia S.A. informuje, iż w dniu 27 września 2017 r. otrzymał pisma datowane na 26 września 2017 r. od Banku Ochrony Środowiska S.A. zawierające:
a) Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy kredytu inwestycyjnego; termin wypowiedzenia wynosi 7 dni; saldo zadłużenia spółki wobec BOŚ z tytułu przedmiotowego kredytu wynosi na dzień 27 września 2017 r. wynosi 7 233 292,37 zł,
b) Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy kredytu nieodnawialnego termin wypowiedzenia wynosi 7 dni; saldo zadłużenia spółki wobec BOŚ z tytułu przedmiotowego kredytu wynosi na dzień 27 września 2017 r. wynosi 2 438 600 zł" - czytamy w komunikacie.
Ponadto wypowiedzenie umowy kredytu odnawialnego otrzymała spółka zależną Vistal Marine.
"Saldo zadłużenia spółki wobec BOŚ z tytułu przedmiotowego kredytu wynosi na dzień 27 września 2017 r. wynosi 998 294,59 zł" - czytamy dalej.
We wrześniu br. Vistal Gdynia informował o dokonaniu aktualizacji budżetów niektórych kontraktów budowlanych: 9 września poinformował o korektach, których szacunkowy negatywny wpływ na skonsolidowany wynik finansowy brutto za I półrocze 2017 to ok. 88,1 mln zł, a 22 września o dalszych korektach obniżających ten wynik o 44,7 mln zł.
Vistal Gdynia - spółka dominująca grupy Vistal - to producent konstrukcji stalowych, realizujący kontrakty dla klientów w kraju i na rynkach zagranicznych. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w styczniu 2014 r. Grupa działa w segmentach infrastrukturalnym, marine i offshore, w tym infrastruktury portowej, budownictwa kubaturowego i energetyki.
(ISBnews)