Jak poinformował we wtorek Urząd ds. Obcokrajowców i Granic (SEF), fenomen wynika z faktu, że wielu nielegalnych imigrantów mieszkających na terytorium Portugalii nigdy nie wnioskowało o stały pobyt.

Liberalizacja przepisów sprawiła, że we wrześniu średnio na tydzień składało wniosek o status rezydenta 4073 cudzoziemców. Wcześniej, przed wejściem w życie nowych przepisów, liczba wnioskodawców nie przekraczała 300 osób tygodniowo.

“Wcześniej przewidywaliśmy, sygnalizując rządowi, możliwość pojawienia się masowej liczby wniosków od imigrantów, którzy wcześniej mieszkali na terytorium naszego kraju bez jakiejkolwiek rejestracji” - wyjaśniły władze SEF.

Według ekspertów nagłe, a zarazem masowe ujawnianie się imigrantów jest efektem bardziej liberalnych przepisów dotyczących wnioskowania o status rezydenta. Weszły one w życie pod koniec sierpnia na mocy ustawy przyjętej głosami Partii Socjalistycznej, Bloku Lewicy, a także Portugalskiej Partii Komunistycznej.

Jak powiedziała PAP lizbońska ekonomistka Ana Silva, największą zmianą w przepisach jest odstąpienie od obowiązku przedstawiania przez imigrantów umowy o pracę oraz poświadczenia płacenia składek na ubezpieczenie społeczne w Portugalii.

“Po nowelizacji osoba ubiegająca się o stały pobyt może przedstawić jedynie deklarację pracodawcy o możliwości zawarcia kontraktu z kandydatem na pracownika, a także potwierdzenie rejestracji swoich danych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych” - wyjaśniła ekspertka.

Inną ważną zmianą w znowelizowanej ustawie jest możliwość składania wniosków o stały pobyt za pośrednictwem strony internetowej SEF. “Dotychczas wizyta w jednym z oddziałów tej instytucji była bardzo kłopotliwa z uwagi na stosunkowo niewielką liczbę zatrudnionych tam urzędników” - dodała Silva.

Z informacji SEF wynika, że po wprowadzeniu nowelizacji przepisów najliczniej wnioskującymi o status rezydenta w Portugalii są obywatele Brazylii, Indii, Pakistanu oraz Nepalu.

Obowiązujące od końca sierpnia przepisy to kolejna regulacja sprzyjająca zwiększaniu liczby mieszkańców Portugalii. W lipcu weszła w życie ustawa o portugalskim obywatelstwie. Ułatwia ona nabywanie obywatelstwa mieszkającym poza terytorium Portugalii wnukom portugalskich emigrantów.

W ocenie Silvy obie regulacje mają przeciwdziałać kurczeniu się populacji w liczącej niewiele ponad 10 mln mieszkańców Portugalii. Co roku wyjeżdża z niej w poszukiwaniu pracy średnio 100 tys. obywateli, zazwyczaj młodych ludzi.

Z Lizbony Marcin Zatyka (PAP)