W Puszczy Białowieskiej realizujemy postanowienie wiceprezesa TSUE, prowadzimy wyłącznie działania rzecz bezpieczeństwa - poinformował we wtorek PAP rzecznik Ministerstwa Środowiska Aleksander Brzózka.

"Ministerstwo Środowiska i Lasy Państwowe realizują w Puszczy Białowieskiej działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa publicznego i ochronę zagrożonych gatunków i siedlisk, co jest zgodne z postanowienie wiceprezesa TSUE z 27 lipca" - powiedział Brzózka. "To są jedyne działania, które prowadzimy" - dodał.

Przebywająca w Polsce delegacja Komisji Środowiska PE spotkała się m.in. z przedstawicielami rządu polskiego i dyrekcji Lasów Państwowych. Jak poinformowali we wtorek na konferencji prasowej członkowie delegacji, przedstawiciele polskiego rządu zadeklarowali, że są gotowi wstrzymać wycinkę Puszczy Białowieskiej, zgodnie z decyzją Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

27 lipca Trybunał Sprawiedliwości UE podjął wstępną decyzję o tzw. środku tymczasowym - natychmiastowym nakazie wstrzymania wycinki Puszczy Białowieskiej. Po tej decyzji przedstawiciele resortu środowiska informowali, że nadal prowadzić będą działania ochronne w puszczy, argumentując, że jest to niezbędne dla ratowania cennych dla UE siedlisk. Minister Jan Szyszko mówił, że MŚ i podległe mu Lasy Państwowe na terenie Puszczy Białowieskiej i na terenie obszarów Natury 2000 wykonują tylko i wyłącznie działania związane z zadaniami ochronnymi i na rzecz bezpieczeństwa.