Ponad połowa mieszkańców Wielkiej Brytanii deklaruje się jako osoby niewyznające żadnej religii - wynika z najnowszego badania brytyjskich postaw społecznych. To najwyższy wynik w 34-letniej historii badania.

Badanie Narodowego Ośrodka Badań Społecznych (NCSR) jest przeprowadzane od 1983 roku; odsetek niewierzących wynosił wówczas 31 proc. Według najnowszych wyników obecnie deklaruje się tak aż 53 proc. badanych.

Jak zaznaczyło BBC, wśród młodych osób w wieku 18-25 lat odsetek osób niewyznających żadnej religii jest jeszcze wyższy i wynosi aż 71 proc. Jednocześnie aż 75 proc. osób powyżej 75. roku życia deklaruje się jako religijne.

Największa zmiana na przestrzeni lat dotyczy wiernych Kościoła anglikańskiego, których odsetek spadł w ciągu 16 lat o połowę, z 30 proc. do 15 proc.

Jednocześnie odsetek osób deklarujących się jako katolicy pozostaje na niezmienionym poziomie około 10 proc. Około 6 proc. respondentów wskazało na religie inne niż chrześcijaństwo, w tym 3 proc. na islam.

Jeden z autorów badania, Roger Harding z NCSR, powiedział, że jego wyniki "powinny zmusić wszystkich przywódców religijnych do refleksji". "Biorąc pod uwagę malejącą liczbę wiernych, niektórzy przywódcy religijni mogą się zastanowić, czy nie powinni robić więcej, by dopasować się do tego, jak zmienia się społeczeństwo" - ocenił.

Anglikański arcybiskup Liverpoolu Paul Bayes powiedział w rozmowie z BBC, że sondaż podkreśla "ciągłe wyzwania dla Kościoła" we współczesnym, "sceptycznym i pluralistycznym świecie". "Musimy wciąż znajdować sposoby, aby docierać do osób deklarujących, że nie wyznają żadnej religii, z przesłaniem, że wiara - wiara w Boga, która ich kocha - może zmienić ich życie" - podkreślił.

Badanie zostało przeprowadzone na próbie 2 942 dorosłych stałych mieszkańców Wielkiej Brytanii.