Puszcza Białowieska, zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, przyjmowanie migrantów, Trybunał Konstytucyjny, reforma sądownictwa – na tylu polach Warszawa toczy spory z Unią Europejską.
W trzech pierwszych sprawach Komisja Europejska wszczęła wobec Polski procedurę złamania wspólnotowego prawa. Zakłada ona dialog KE z danym państwem członkowskim, a w przypadku fiaska może skończyć się przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Formą takiego dialogu może być wymiana korespondencji. Komisja przygotowała dwa takie listy podpisane przez czworo komisarzy.
W poniedziałek wieczorem pojawiła się zapowiedź, że list w sprawie Puszczy Białowieskiej dostanie minister środowiska Jan Szyszko. Wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans oraz odpowiedzialny za środowisko komisarz Karmenu Vella zaapelują w nim o uszanowanie postanowienia Trybunału o tymczasowym wstrzymaniu prac prowadzonych na terenie kompleksu leśnego.