Budujemy dzisiaj wspólnotę pamięci i wdzięczności - powiedział w środę w Warszawie p.o. szef Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk podczas uroczystości obchodów wybuchu Powstania Warszawskiego w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

"Wtedy w sierpniu 1944 r., nie mieliśmy do czynienia z żadnym obłędem. Mieliśmy do czynienia z przywracaniem normalnego uporządkowanego świata przez ludzi wolnych, przez powstańców warszawskich; z obłędem, który wprowadził w Europie narodowo-socjalistyczny reżim niemieckiej III Rzeszy. To powstańcy warszawscy walczyli o normalną wspaniałą Polskę, normalną wspaniałą Europę, zakorzenioną w tradycji chrześcijańskiej i łacińskiej. Za to chcemy wam bardzo serdecznie podziękować" - powiedział Kasprzyk.

Jak zaznaczył, powstańcy warszawscy zwyciężyli po wielu latach, a z ich postawy czerpały kolejne pokolenia. "Pokolenie +Solidarności+, które przyniosło Polsce niepodległość, ale z was czerpie siłę młode też pokolenie Polaków. Ono odnalazło w waszym pokoleniu swój punkt odniesienia, swoje źródło wartości. Wy przekazaliście młodemu pokoleniu polski kod kulturowy, który podeptała komuna, a który teraz przywracamy. Dzięki wam młode pokolenie chce służyć Polsce, tak jak wy. Wy tego uczyliście się od powstańców styczniowych - my tego uczymy się od was" - podkreślił Kasprzyk.

Reklama

"Budujemy dzisiaj po 73 latach wspólnotę pamięci i wspólnotę wdzięczności. Pamięci o tych, którzy nie zawahali się oddać swojego zdrowia i życia - również tu, w tym miejscu - walcząc przez 27 dni w murach Reduty PWPW. Budujemy wspólnotę pamięci wobec tych, którzy nie stawiali wówczas 73 lata temu pytań, które nam współczesnym wydają się oczywiste - po co, za ile, dlaczego?" - zaznaczył Kasprzyk.

"Ośmiu z sześciuset" - to temat przewodni środowych obchodów 73. rocznicy Powstania Warszawskiego w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. W uroczystościach udział wzięli m.in. podsekretarz stanu MSWiA Tomasz Zdzikot, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Maciej Małecki, podsekretarz stanu Ministerstwa Cyfryzacji Paweł Majewski, podsekretarz stanu Ministerstwa Finansów Paweł Gruza, sekretarz stanu Ministra Infrastruktury i Budownictwa Kazimierz Smoliński, powstańcy wraz z rodzinami oraz kombatanci.

Podczas uroczystości przedstawiono sylwetki ostatnich ośmiu żyjących bohaterów broniących Reduty PWPW. PWPW była najdalej wysuniętym na północ bastionem powstańczej starówki, odpierającym ataki od 2 do 28 sierpnia 1944 r.