Rezolucję w obronie praworządności w Polsce przyjął w poniedziałek sejmik pomorski. W dokumencie tym m.in. poparł protestujących w Pomorskiem przeciwko zmianom w sądownictwie oraz wyraził wdzięczność dla prezydenta Andrzeja Dudy, który zawetował dwie ustawy dot. Sądu Najwyższego oraz KRS.

Jak poinformował Marcin Szumny z biura prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, przyjęcie rezolucji w imieniu klubów radnych PO i PSL (koalicja rządząca w Pomorskiem - PAP) zaproponował przewodniczący klubu PO Jacek Bendykowski.

Przed głosowaniem radni opozycyjnego PiS twierdzili, że sprawy związane z reformą sądownictwa nie należą do kompetencji sejmiku województwa. Ostatecznie za przyjęciem dokumentu było 20 radnych, 4 (z PiS) było przeciw.

"Przez ostatnie tygodnie byliśmy świadkami wybuchu nadzwyczajnej aktywności obywatelskiej ze strony setek tysięcy Polaków w obronie fundamentów praworządności w Polsce. Wydarzenia te nie ominęły Pomorza. Tysiące Pomorzan zgromadziło się pod siedzibami sądów w Gdańsku i większości miast powiatowych naszego regionu. Sejmik Województwa Pomorskiego wyraża stanowcze poparcie dla protestujących pokojowo mieszkańców Pomorza. Popieramy Was i dziękujemy za prawdziwie obywatelską postawę" - napisano w rezolucji.

Sejmik pomorski uznał, że "uczestnictwo w regularnie powtarzających się przez wiele dni zgromadzeniach dowodzi głębokiego i dobrze rozumianego patriotyzmu oraz umiłowania ducha wolności przez mieszkańców Pomorza".

Podkreślono, że "oburzenie i dezaprobatę budzi zamiar bezpośredniego podporządkowania sądów i sędziów władzy politycznej". "Realizacji tego zamiaru służyć miały trzy ustawy: o sądach powszechnych, o Krajowej Radzie Sądownictwa i o Sądzie Najwyższym, uchwalone przez Sejm i Senat z pogwałceniem polskiej Konstytucji" - oceniono.

"Dwie ostatnie ustawy zawetował Prezydent Rzeczypospolitej, za co Sejmik Województwa Pomorskiego wyraża Mu wdzięczność. Chcemy wierzyć, że projekty, zapowiedziane i przygotowane przez Prezydenta, uwzględnią uwagi najważniejszych autorytetów prawniczych Rzeczypospolitej, a także będą szanować postanowienia polskiej Konstytucji i właściwych regulacji tak Unii Europejskiej, jak i Rady Europy" - czytamy w rezolucji.

"Wyrażamy natomiast rozczarowanie, że Pan Prezydent nie zawetował nowej ustawy o sądach powszechnych" - podkreślono.

Zdaniem radnych samorządu województwa, wejście w życie tej ustawy "w poważnym stopniu narusza konstytucyjną zasadę odrębności i niezależności władzy sądowniczej; budzi również poważne obawy w perspektywie sprawowanej przez sędziów kontroli fundamentów demokracji w Polsce wyborów i referendów".

"Sejmik Województwa Pomorskiego zapewnia mieszkańców Pomorza, że zawsze będzie stać po stronie Obywateli i na straży praworządności w Polsce" - głosi rezolucja.