Jeszcze w tym roku planowane jest podpisanie umów na realizację kilku odcinków drogi ekspresowej nr 19 w Lubelskiem – zapowiedział w niedzielę w Kraśniku minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk. Będzie to fragment międzynarodowej trasy Via Carpatia.

Adamczyk podczas obchodów 640-lecia Kraśnika zapowiedział inwestycje drogowe na przebiegającej przez to miasto drodze nr 19, które mogą przyczynić się do rozwoju Kraśnika i regionu.

„Mam nadzieję, że we wrześniu, październiku najpóźniej, podpiszemy tutaj (w Kraśniku) umowę na realizację odcinka drogi ekspresowej S19 od Kraśnika do Janowa Lubelskiego, obwodnicy Janowa Lubelskiego i dalej do Lasów Janowskich (węzeł na granicy woj. lubelskiego i podkarpackiego - PAP)” – powiedział Adamczyk.

„Już niebawem - a chciałbym, żeby to się stało w grudniu tego roku - podpiszemy umowy na realizację Via Carpatii w ciągu drogi S19 od Lublina w kierunku Kraśnika, wraz z obwodnicą Kraśnika” - dodał.

Minister zaznaczył, że będzie to możliwe, jeśli postępowania przetargowe, które są obecnie prowadzone, „będą realizowane zgodnie z harmonogramem i nie będzie jakichś szczególnych odwołań”.

Postępowania przetargowe, o których mówił minister Adamczyk, obejmują w sumie sześć odcinków drogi S19, o łącznej długości ok. 75 km, od obwodnicy Lublina do granicy województw lubelskiego i podkarpackiego.

Droga ekspresowa S19 ma stać się główną trasą komunikacyjną kierunku północ-południe we wschodniej części Polski, częścią międzynarodowej trasy Via Carpatia, która ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji.

Adamczyk przypomniał, że rząd, „aby zabezpieczyć środki na Via Carpatię”, podjął decyzję o zwiększeniu limitu finansowego na Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) ze 107 mld zł do 135 mld zł.

Minister powiedział, że koszt budowy Via Carpatii szacowany jest na 21 mld zł. „To będzie droga życia Europy Wschodniej, nie tylko państw Unii Europejskiej, ale także i sąsiadów, graniczących od wschodu z naszym krajem” – powiedział Adamczyk dziennikarzom.

Jego zdaniem ta inwestycja, a także m.in. prowadzone modernizacje linii kolejowych Lublin - Warszawa i Lublin - Stalowa Wola, przyczynią się do „ożywienia komunikacyjnego” zarówno regionu Kraśnika, jak i innych regionów wschodniej Polski, co daje szanse na rozwój tych obszarów.

„Jeśli mówimy o dobrym połączniu transportowym łączącym Bałtyk z Morzem Egejskim, z Adriatykiem, z Morzem Czarnym poprzez odnogi, z południem Europy, to tylko i wyłącznie od inwencji i determinacji lokalnych władz samorządowych, polityków zależy to, czy ta szansa zostanie wykorzystana” – powiedział Adamczyk.

Minister uczestniczył w niedzielę w uroczystej sesji Rady Miasta Kraśnik, która odbyła się na tamtejszym rynku Starego Miasta, z okazji jubileuszu 640-lecia Kraśnika. Listy gratulacyjne z okazji rocznicy przesłali do uczestników uroczystości: prezydent RP Andrzej Duda oraz premier Beata Szydło. W obchodach wzięli też udział m.in. parlamentarzyści, przedstawiciele miast partnerskich Kraśnika.

Podczas sesji rada miasta nadała tytuł honorowego obywatela Kraśnika pośmiertnie księdzu Stanisławowi Zielińskiemu (1911-1945). Kapłan ten w latach 1941-45 był rektorem Kościoła Ducha Świętego w Kraśniku, prefektem miejscowych szkół. 10 marca 1945 r. został skrytobójczo zamordowany, prawdopodobnie przez funkcjonariuszy UB lub z ich inspiracji. Ksiądz Zieliński został uhonorowany za to, że był zaangażowanym w posługę duchownym, znakomitym wychowawcą i odważnym patriotą.

„Ksiądz niezłomny, ksiądz fantastyczny, żyjący wartościami; dla wartości oddał swoje życie. Chcemy z tych wartości czerpać” - powiedział burmistrz Kraśnika Mirosław Włodarczyk.

Kraśnik otrzymał prawa miejskie 26 lipca 1377 r. od króla Ludwika Węgierskiego. Akt lokacji oparty na prawie magdeburskim został nadany braciom - Dymitrowi i Iwanowi z Goraja (Gorajskim). Na początku XV w. miasto stało się częścią majątku rodu Tęczyńskich; wtedy nastąpił jego rozkwit urbanistyczny i architektoniczny. W wieku XVI rozwinęło się tam rzemiosło. W 1604 r. miasto przeszło w posiadanie rodu Zamoyskich.

W 1937 r. Kraśnik wszedł w skład Centralnego Okręgu Przemysłowego, w związku z budową w pobliskiej Dąbrowie Bór fabryki amunicji, którą w 1975 r. przekształcono w Fabrykę Łożysk Tocznych. W 1954 r. powstało tam oddzielne miasto – Kraśnik Fabryczny, które w 1975 r. zostało połączone z Kraśnikiem.