Służba policjantów ma niezwykłą wagę dla Polski, jej obywateli i ich bezpieczeństwa; stoi za nią "wielka tradycja poświęcenia" - powiedział na niedzielnych obchodach święta policji w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie prezydent Andrzej Duda.

Prezydent wręczył nominacje generalskie dwóm oficerom policji. Do stopnia nadinspektora zostali awansowani: komendant wojewódzki w Lublinie insp. Paweł Dobrodziej oraz komendant wojewódzki w Katowicach insp. Krzysztof Justyński. Towarzyszący prezydentowi szef MSWiA Mariusz Błaszczak wręczył nowym generałom pamiątkowe szable. Odbyła się również promocja absolwentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i ślubowanie nowo przyjętych stołecznych funkcjonariuszy.

W swoim wystąpieniu prezydent podkreślił niezwykłą wagę służby pełnionej przez policjantów dla Polski, jej obywateli i ich bezpieczeństwa. Prezydent zwrócił również uwagę na "wielką tradycję poświęcenia", która jest - według niego - częścią historii polskiej policji.

"Bo nigdy nie wolno nam zapomnieć tych 6 tys. polskich policjantów zamordowanych w lesie katyńskim, w Charkowie, w Twerze i w innych miejscach, policjantów, którzy do końca, do ostatniego swojego tchnienia służyli w 1939 r. broniąc ojczyzny, a w 1940 - zostali zamordowani. Nigdy nie zapomnimy wszystkich tych policjantów, którzy - czy to na służbie, czy także i poza służbą - przesiąknięci etosem swojej misji życiowej, jaką była służba w policji, służba innym, oddali swoje życie i zdrowie po to, żeby strzec bezpieczeństwa" - powiedział.

Prezydent zadeklarował jednocześnie, że chciałby uczynić wszystko, by polscy policjanci "mogli służyć w formacji, która jest nie tylko dumna, która nie tylko cieszy się wielkim zaufaniem społecznym, ale która jest także formacją nowoczesną". Przypomniał w tym kontekście, że przed rokiem wraz z ministrem Błaszczakiem i wiceszefem MSWiA odpowiedzialnym za nadzór nad policją Jarosławem Zielińskim zapowiedzieli program modernizacji polskiej policji.

Zwracając się do policjantów szef MSWiA podkreślił, że najważniejsze w ich misji jest pojęcie służby, etos służby. Minister podziękował policjantom za pracę przy ubiegłorocznych Światowych Dniach Młodzieży oraz szczycie NATO, a także za zapewnienie bezpieczeństwa podczas niedawnej wizyty prezydenta USA Donalda Trumpa.

Jak zaznaczył, "żyjemy w czasach, w których w polskiej polityce jest opozycja, mówiąca o przejmowaniu władzy przez ulicę (..), są ludzie, którzy mówią, że będą blokować prawa innych do zgromadzeń i próbują rzeczywiście odebrać prawa innym, ale państwo stoicie na straży praw obywatelskich, wolności, swobód obywatelskich".

Organizacja obchodów święta policji w Legionowie, w centrum szkolenia, jak mówił Błaszczak, nie jest przypadkowa. Jak poinformował, jest to związane z przygotowywaniem nowej koncepcji szkolnictwa policyjnego. Podkreślił, że "choć polska policja jest profesjonalna, nigdy dość działań i wysiłków w tej sprawie".

Komendant główny policji Jarosław Szymczyk podkreśli, że w policji służą ludzie pełni pasji. Przypomniał, że w policji służy w ponad 100 tys. funkcjonariuszy i ok. 25 tys. pracowników cywilnych. Jak dodał, każdego dnia podejmują ponad 15 tysięcy interwencji.

"Mamy oczywiście świadomość tego, że nie jesteśmy doskonali, że popełniamy błędy, ale potrafimy z tych błędów wyciągać wnioski. A kiedy trzeba, wyciągamy konsekwencje, łącznie z tymi, które należą do najsurowszych" - powiedział Szymczyk.

"W polskiej policji jest miejsce dla wielu fantastycznych ludzi, jakimi jesteście, ale z pewnością nie ma w naszych szeregach miejsca dla tych, którzy sprzeniewierzają się rocie policyjnego ślubowania, zasadom etyki zawodowej czy nie przestrzegają prawa" - podkreślił Szymczyk, zwracając się do policjantów.

Listy do policjantów skierowali marszałek Sejmu Marek Kuchciński i premier Beata Szydło.

"Policja plasuje się w czołówce instytucji obdarzonych największym zaufaniem społecznym. Wszyscy jednak zdajemy sobie sprawę, że zwalczanie przestępczości we współczesnym świecie nie jest rzeczą łatwą. Rośnie bowiem skala i różnorodność wyzwań" - napisał Kuchciński.

Jak podkreślił, sprostać im może jedynie "świetnie przygotowana formacja, działająca zgodnie z najwyższymi standardami i zasadami etycznymi". "Policja wciąż się zmienia, wyciąga wnioski; sięga do doświadczeń służb innych państw i skutecznie z nimi współpracuje " - napisał Kuchciński.

Jak napisała szefowa rządu, zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom jest szczególnym obowiązkiem rządzących, a policja odgrywa w tym kluczową rolę. "My, Polacy wiemy, że możemy na was liczyć, wiemy, że nasze domy, nasze dzieci są dzięki wam bezpieczne - podkreśliła premier.

Zapewniła, że rząd zdaje sobie sprawę ze znaczenia policji i nie ustaje w wysiłkach, by mogła jeszcze sprawniej wypełniać swe zadania. "Każdego dnia, na każdym patrolu, ale i po służbie bądźcie wzorem i oparciem dla obywateli. Być policjantem to bowiem powód do chluby, ale i ogromny potencjał zaufania, którym dąży was społeczeństwo" - napisała Szydło.

Święto policji przypada 24 lipca; tego dnia w 1919 roku Sejm przyjął ustawę o Policji Państwowej. Po wojnie - 7 października 1944 r. - Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego formalnie powołał Milicję Obywatelską, która faktycznie istniała już od dwóch miesięcy na terenach zajętych przez Armię Czerwoną. 6 kwietnia 1990 roku Sejm rozwiązał MO, a na jej miejsce powołał policję.