Zatrudniające ponad 2 tys. osób Centralne Biuro Śledcze Policji wyprowadziło się z Komendy Głównej Policji. W poniedziałek uroczyście otwarto nową centralę CBŚP w Warszawie. Koszt realizowanej w latach 2013-2017 inwestycji to ponad 50 mln zł.

Podczas uroczystości z okazji święta policji do użytku oddano kompleks budynków przy ul. Podchorążych, gdzie w przeszłości stacjonowały Nadwiślańskie Jednostki Wojskowe MSW. Swe siedziby mają tam obecnie m.in. Biuro Ochrony Rządu i Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej.

Inwestycja realizowana była w latach 2013-2017 a jej łączny koszt to ponad 50 mln zł. W ramach inwestycji w centrali CBŚP powstaje m.in. specjalistyczne Centrum ds. Uprowadzeń oraz Laboratorium Informatyki Śledczej - poinformowało MSWiA.

Wiceszef MSWiA Tomasz Zdzikot wręczył komendantowi CBŚP insp. Kamilowi Brasze symboliczny klucz do nowej siedziby Biura. "Składam wam podziękowania i gratulacje za cały rok ciężkiej służby. To dzięki waszym staraniom Polacy czują się bezpiecznie. Potwierdzają to wszystkie badania" - powiedział Zdzikot, zwracając się do funkcjonariuszy.

"Dziś dopinamy kolejny etap tworzenia niezwykłej jednostki" - dodał komendant główny policji nadinsp. Jarosław Szymczyk.

Centralne Biuro śledcze Policji zaczęło funkcjonować w 2014 r. po nowelizacji ustawy o policji. Nowa jednostka, wydzielona ze struktur KGP, zastąpiła Centralne Biuro Śledcze. Biuro zostało przekształcone w jednostkę policji podobną do komend wojewódzkich oraz komendy stołecznej, a szef CBŚP otrzymał podobne uprawnienia w stosunku do swych podwładnych jak komendanci wojewódzcy.

Komendant CBŚP nie dysponuje własnymi funduszami, ale zyskał uprawnienia personalne i dyscyplinarne wobec funkcjonariuszy. Posiada uprawnienia m.in. w zakresie zadań operacyjno-rozpoznawczych dotyczących kontroli operacyjnej, czynności kontrolowanego wręczenia korzyści majątkowej, przekazywania prokuratorowi zgromadzonych materiałów. Komendant CBŚP może także występować z wnioskami o udostępnienie danych telekomunikacyjnych oraz danych osób korzystających z usług pocztowych. Do tej pory takie wnioski składał szef KGP lub komendanci wojewódzcy.

W związku ze zmianą ustawy o policji dokonano także zmian w ustawie o świadku koronnym, a w rezultacie w rozporządzeniu do tej ustawy. W myśl nowych przepisów "policyjnym organem wykonawczym odnośnie realizowania czynności ochronnych wobec świadków koronnych oraz osób im najbliższych" będzie komendant CBŚP. Dotychczas za realizację zadań ochronnych wobec świadków koronnych odpowiadał szef KGP. W 2014 r., gdy zmieniano przepisy, pod taką ochroną znajdowało się ponad 200 osób.

Wraz z reorganizacją Biura poszerzono zbiór danych, które są gromadzone i przetwarzane w bazie danych DNA, o dodatkowe kategorie. Chodzi o dane osób zaginionych oraz takich, od których pobierano wymaz ze śluzówki policzków w celu identyfikacji osób zaginionych lub zwłok o nieustalonej tożsamości.

Centralne Biuro Śledcze powołano do życia 15 kwietnia 2000 r. po połączeniu dwóch działających w KGP biur: do walki z przestępczością zorganizowaną i do walki z przestępczością narkotykową. Wzorowano je na nowoczesnych instytucjach tego typu działających w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych. CBŚ ma na swoim koncie m.in. rozbicie największych polskich gangów - z Pruszkowa i Wołomina. Służący w nim funkcjonariusze zajmują się m.in. grupami specjalizującymi się w obrocie narkotykami, handlu bronią, amunicją czy praniu pieniędzy.