Michał Chyczewski, p.o. prezesa Alior Banku, zapowiada, że nie będzie wprowadzał żadnych zmian w strategii banku do 2020 r. Do końca września ma być gotowy plan operacyjny wdrażania tej strategii. Przynajmniej do 2020 r. zarząd nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy.

"Nie zakładamy żadnych zmian w naszej strategii. Wszystkie jej cele i parametry będziemy realizować, do końca września chcemy mieć gotowy plan operacyjny dotyczący wdrażania poszczególnych celów" - powiedział we wtorek dziennikarzom p.o. prezesa Michał Chyczewski.

W połowie czerwca rada nadzorcza Alior Banku powierzyła Michałowi Chyczewskiemu kierowanie pracami zarządu banku do czasu uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na pełnienie przez niego funkcji prezesa. Chyczewski zastąpił na tym stanowisku wieloletniego prezesa i współtwórcę Alior Banku, Wojciecha Sobieraja.

Alior Bank jeszcze pod kierownictwem prezesa Sobieraja przyjął w marcu strategię rozwoju do 2020 roku. Alior Bank ocenia, że dzięki rozwojowi organicznego do końca 2020 roku znajdzie się w grupie 6-7 największy banków w Polsce z udziałami rynkowym na poziomie 7,5-8,5 proc.

Alior Bank planuje też, że do 2020 roku jego wskaźnik ROE wzrośnie do minimum 14 proc. z 8 proc. w 2016 roku, a wskaźnik kosztów do dochodów spadnie w tym okresie do 39 proc. z 49 proc. Marża odsetkowa netto do 2020 roku wzrosnąć ma do 4,5 proc., a wskaźnik kosztów ryzyka spadnie do 1,7 proc., z 1,9 proc.

"Naszym najważniejszym celem jest jak najszybsze osiągnięcie ROE na poziomie 14 proc. Chcemy mocno skoncentrować się na małych i średnich przedsiębiorstwach, a także zmienić podejście do detalu, w tym bardziej finansować się ROR-em, a nie depozytami. Chcemy być bankiem podstawowym dla klientów detalicznych" - powiedział Chyczewski.

"Chcemy też aktywnie zarządzać bilansem, będziemy bardzo aktywnym graczem na rynku sekurytyzacji" - dodał.

Chyczewski poinformował, że Alior Bank zamierza koncentrować się na wdrażaniu rozwiązań innowacyjnych. Zgodnie ze strategią bank planuje do 2020 roku zainwestować 400 mln zł w rozwój IT i projekty innowacyjne.

Pytany o współpracę w ramach grupy kapitałowej PZU, w tym z Bankiem Pekao, p.o. prezesa Alior Banku wskazał na możliwości obejmujące obszary kapitałowe, dystrybucyjne oraz produktowe. Alior Bank na tę chwilę nie rozważa akwizycji innych podmiotów.

Chyczewski podtrzymał też zapowiedzi poprzedniego prezesa, że na razie bank nie będzie wypłacał dywidendy. "Przynajmniej do 2020 roku zarząd Alior Banku nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy" - powiedział. (PAP Biznes)