Sejm, który po godz. 9 rozpoczął trzydniowe posiedzenie, ma we wtorek m.in. głosować ws wprowadzenia do porządku obrad projektu ustawy ws Sądu Najwyższego. Sprzeciw wobec tego, by Sejm zajął się tym punktem, zgłosiła opozycja.

We wstępnym harmonogramie obrad punkt ws Sądu Najwyższego był w środę. We wtorek rano na posiedzeniu Konwentu Seniorów opozycja zgłosiła sprzeciw wobec tego, by Sejm zajął się tym projektem. Poinformował o tym Andrzej Halicki (PO), według którego także, punkt ten miałby być przeniesiony ze środy na wtorek.

Po wznowieniu obrad posłowie minutą ciszy uczcili pamięć zmarłej niedawno poetki Julii Hartwig.

Posłowie w głosowaniu mają też rozstrzygnąć, czy w porządku obrad znajdzie się projekt ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości - jest to punkt sporny; jeśli zapadnie decyzja o wprowadzeniu tego punktu, projekt ten zostanie rozpatrzony we wtorek przed południem.

Głosowanie ma też zdecydować o zgłoszonym na poprzednim posiedzeniu przez opozycję wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu rządowego projektu ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

W drugim bloku głosowań zaplanowanym od godz. 11 posłowie mają m.in. przeprowadzić głosowanie nad rządowym projektem Prawa wodnego - ba posiedzeniu na początku lipca na wniosek premier Beaty Szydło z porządku obrad zdjęte zostało III czytanie tego projektu. Szefowa rządu oświadczyła wówczas, że stało się tak z powodu zgłoszonych wątpliwości.

Ponadto w środę posłowie mieliby zająć się ponownie przygotowanym przez klub Kukiz'15 projektem nowelizacji ustawy o pracownikach samorządowych, który zakłada likwidację stanowisk doradców i asystentów w samorządach.

We wstępnym harmonogramie obrad znajduje się także drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Posłowie mają też pracować nad rządowym projektem ustawy o ratyfikacji umowy między Polską a Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), podpisanej w marcu 2017 r. ws siedziby Agencji.

W harmonogramie obrad znajdują się też drugie czytania rządowych projektów: nowelizacji ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz nowelizacji Ordynacji podatkowej, ustawy o finansach publicznych oraz Przepisów wprowadzających ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej oraz pierwsze czytania: rządowego projektu o rynku mocy i rządowego projektu nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Wieczorem posłowie mają zająć się wnioskiem Sejm zajmie się także sprawozdaniem komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych w sprawie wniosku polityków PO: Mariusza Witczaka, Jana Grabca i Marcina Kierwińskiego o wyrażenie przez posłów zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej wiceministra obrony narodowej, posła PiS Bartosza Kownackiego.

We wtorek rano na sali sejmowej po obu stronach między mównicą a stołem prezydialnym stoją dwie funkcjonariuszki Straży Marszałkowskiej.