Zniżki na przejazdy pociągami, tańsze noclegi, tańsze bilety do muzeów i obiektów sportowych - to tylko część zniżek, przysługujących posiadaczom Karty Dużej Rodziny. MRPiPS przypomina o ulgach, dzięki którym rodziny z co najmniej trójką dzieci mogą zaplanować tańsze wakacje.

MRPiPS przypomina, że w programie Karta Dużej Rodziny uczestniczy wiele instytucji kulturalnych, ośrodków sportowych i turystycznych oraz centrów rozrywki. Partnerzy Karty - np. muzea, kina i teatry, przewoźnicy kolejowi, sprzedawcy paliw, sieci handlowe, ośrodki rekreacyjne czy lokalne restauracje - przystępują do programu dobrowolnie, a wielkość zniżek jest ustalana indywidualnie.

Karta umożliwia np. tańsze podróżowanie - duże rodziny mogą skorzystać z ulg na przejazdy komunikacją publiczną (kolejową lub autobusową), albo zatankować ze zniżką.

Ulgi ustawowe - gwarantowane posiadaczom KDR - oznaczają tańsze przejazdy środkami publicznego transportu kolejowego dla rodziców w dużych rodzinach. Bilety jednorazowe tańsze są o 37 proc., a bilety miesięczne o 49 proc. Do ulg są uprawnione również dzieci i młodzież, na podstawie odrębnych przepisów.

Ulgi handlowe, udzielane na podstawie dobrowolnego uczestnictwa w programie, oferują m.in. Przewozy Regionalne i Koleje Wielkopolskie oraz niektórzy przewoźnicy autobusowi.

Karta Dużej Rodziny to także zniżki na zakwaterowanie; oferują je np. Centralne Ośrodki Sportu, obiekty Ochotniczych Hufców Pracy, Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK), a także hotele, schroniska młodzieżowe, obiekty agroturystyczne, campingi, które przystąpiły do programu indywidulanie. Zniżki w obiektach wypoczynkowych oferuje aż 317 podmiotów w całej Polsce.

Ustawa o Karcie Dużej Rodziny gwarantuje także bezpłatny wstęp do parków narodowych. Duże rodziny mogą też kupić tańsze bilety do wielu muzeów, obiektów sportowych (baseny, siłownie, wypożyczalnie kajaków, parki linowe) oraz innych miejsc rodzinnej rozrywki.

Partnerzy Karty Dużej Rodziny oferują też zniżki na wypoczynek zorganizowany dla dzieci: obozy, kolonie, kursy językowe za granicą.

Posiadacze KDR mają także prawo do ulg w opłatach za paszporty – są tańsze o 75 proc. w przypadku dzieci i 50 proc. dla rodziców.

MRPiPS przypomina, że listę partnerów Karty Dużej Rodziny można znaleźć na stronie rodzina.gov.pl.

Obecnie, jak informuje resort, 1,78 mln osób posługuje się Kartą Dużej Rodziny; posiada ją 383 tys. rodzin.

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinom z przynajmniej trójką dzieci do 18 lat lub do 25 lat, w przypadku gdy dziecko się uczy; w przypadku dzieci z niepełnosprawnością - bez ograniczeń wiekowych. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka.

Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny.

Sejm pracuje obecnie nad projektem ustawy, która przewiduje m.in. rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do KDR o rodziców, którzy kiedykolwiek posiadali co najmniej troje dzieci. MRPiPS chce także wprowadzić aplikację KDR na smartfony, co umożliwi korzystanie z uprawnień bez konieczności posiadania przy sobie karty plastikowej, a funkcja geolokalizacji pozwoli na łatwe wyszukiwanie partnerów KDR. (PAP)