Częstochowska policja pod nadzorem prokuratury bada, czy Obóz Narodowo-Radykalny nawołuje w swojej deklaracji ideowej do nienawiści na tle różnic narodowościowych – poinformował we wtorek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie Tomasz Ozimek.

Dodał, że zawiadomienie w tej sprawie wpłynęło do prokuratury od pełnomocnika prezydenta Częstochowy do spraw równych szans. Dołączono do niego również interpelację jednej z częstochowskich radnych w tej samej sprawie.

"Zawiadomienie dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstwa polegającego na nawoływaniu do nienawiści na tle różnic narodowościowych w deklaracji ideowej stowarzyszenia Obóz Narodowo-Radykalny z siedzibą w Częstochowie" - powiedział PAP prok. Ozimek.

Opublikowana na stronie internetowej Obozu Narodowo-Radykalnego 12-punktowa deklaracja ideowa pt. "Polska Jutra" uznaje naród za "najwyższą wartość ziemską".

"Naród, rozumiany jako trwała, organiczna wspólnota kulturowa pokoleń przeszłych, obecnych i przyszłych, stanowi dla nas najwyższą wartość doczesną. Członkiem Narodu polskiego jest każdy, kto poczuwa się do bycia Polakiem, odczuwa przywiązanie do polskiej tradycji i historii oraz jest uznawany przez wspólnotę narodową za rodaka. Potępiając rasizm biologiczny, postulujemy zachowanie stanu homogeniczności etnicznej, który sprzyja utrzymaniu pokoju społecznego i stabilności państwa" – głosi deklaracja ideowa ONR.

Obóz Narodowo-Radykalny opisuje się na swojej stronie jako "ruch społeczny, skupiający młodych Polaków, którym bliskie są takie wartości jak Bóg, Honor, Ojczyzna, Rodzina, Tradycja i Przyjaźń".