Współpraca państw Grupy Wyszehradzkiej jest najściślejszą i najskuteczniejszą współpracą w Unii Europejskiej i stała się już marką światową – ocenił minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto w niedzielę w Radiu Kossuth.

Zdaniem Szijjarto sojusz wyszehradzki zdołał w ostatnich latach utrzymać swe znaczenie dlatego, że prowadził politykę opartą o zdrowy rozsądek, udowodnił, że dzięki racjonalnej polityce gospodarczej potrafi być motorem wzrostu, a ponadto udało mu się powstrzymać falę imigracji.

Według niego Bruksela „upatrzyła sobie” kraje wyszehradzkie i grozi im postępowaniem w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w związku z odmową udziału w programie relokacji uchodźców, zamiast zastanowić się, w jaki sposób przywrócić bezpieczeństwo Unii Europejskiej.

Szijjarto zaznaczył, że ministrowie spraw zagranicznych państw V4 i Austrii są zdania, że decyzję o tym, których imigrantów wpuścić, należy podejmować poza granicami Unii. Gdyby takie rozwiązania działały, można by uratować zarówno życie uchodźców, którzy toną, usiłując się do stać do Unii, jak i osób, które zginęły w zamachach terrorystycznych w Europie.

Za kłamstwo uznał twierdzenie, jakoby państwa środkowoeuropejskie nie były solidarne z innymi krajami. Jak zaznaczył, właśnie państwa regionu są solidarne, gdyż nie wpuszczają do Europy nielegalnych imigrantów.

Według niego Europa stoi wobec najpoważniejszego zagrożenia terrorystycznego w historii i dlatego poprosił węgierskich podróżnych o dużo większą ostrożność i rejestrowanie się w węgierskich konsulatach za granicą.

Węgry przejmują 1 lipca po Polsce przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej. W kwietniu Szijjarto zapowiadał, że priorytetami Węgier podczas prezydencji będzie m.in. połączenie systemów transportowych i energetycznych Europy Środkowej i Wschodniej oraz nakłonienie państw członkowskich UE w regionie do przestrzegania europejskich przepisów dotyczących bezpieczeństwa energetycznego.

Grupa Wyszehradzka jest nieformalną, regionalną formą współpracy czterech państw Europy Środkowej: Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Za datę jej powstania przyjmuje się 15 lutego 1991 r. Prezydencja w Grupie pełniona jest rotacyjnie i trwa rok.