Marszałek Sejmu Marek Kuchciński symbolicznie przekazał w czwartek przewodniczącemu Zgromadzenia Narodowego Węgier Laszlo Koeverowi prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej w wymiarze parlamentarnym. Marszałek przekonywał, że rośnie znaczenie krajów V4 w Europie.

"Nasza współpraca wyraża się w przesłaniu, które od wielu, wielu wieków powtarzamy: zjednoczeni w różnorodności" - powiedział Kuchciński w czwartek na uroczystości w Zamku Królewskim w Krakowie.

Zdaniem marszałka, rośnie znaczenie krajów Europy Środkowej na naszym kontynencie. "Naszą wizją wspólnej, zjednoczonej Europy, Unii Europejskiej, jest Europa solidarnych państw, Europa ojczyzn" - mówił. Jak ocenił, fundamentem Europy są równe, wolne i suwerenne narody.

Podsumowując polską prezydencję w V4 Kuchciński powiedział, że „były to czasy bardzo intensywnej współpracy, ale również czasy otwarcia na nowe obszary współpracy”.

„Omawialiśmy wiele spraw związanych ze wzmocnieniem współpracy parlamentów czterech państw, a także sprawy, którymi zajmuje się Unia Europejska i które z naszej perspektywy są najważniejszymi problemami Unii” – powiedział marszałek. Wymienił wydarzenia ostatniego roku, które wzmocniły współpracę wyszehradzką. „We wszystkich przedsięwzięciach zawsze mogliśmy liczyć na węgierskich przyjaciół” – zaznaczył.

Kuchciński przekazał Koeverowi symboliczny Dzwon Parlamentarnej Prezydencji Wyszehradzkiej. "Niech jego czysty dźwięk towarzyszy sukcesom kolejnej prezydencji" - powiedział.

Koever ocenił, że okres prezydencji węgierskiej będzie pełen wyzwań. Jego zdaniem, Grupa Wyszehradzka przyczynia się do stabilizacji i wzrostu Europy. "Czwórka Wyszehradzka łączy" - podkreślił przewodniczący węgierskiego Zgromadzenia Narodowego.

Jak zauważył, rok temu Polska przejęła prezydencję w ważnym okresie, kiedy Wielka Brytania zadecydowała o wyjściu z UE i w czasie kryzysu migracyjnego. Według niego problemy w Europie wynikają z „powolności procesów decyzyjnych UE i nieskutecznej decyzyjności”.

Oceni też, że Polacy w czasie prezydencji w V4 wzmocnili współpracę pomiędzy parlamentami członków Grupy, co przyczyniło się np. do rozwoju transportu, infrastruktury energetycznej, digitalizacji, innowacyjności.

„Chyba jednak największy sukces prezydencja polska odniosła w tym, że udało się wypracować wspólne stanowiska V4 w debatach europejskich” – zaznaczył. Jako dowód na to podał wnioski płynące ze szczytu UE w Rzymie.

Według Koevera presja na V4 ze strony UE może skutkować osłabieniem poczucia wspólnoty w Grupie. Jak podkreślił, celem węgierskiej prezydencji będzie więc zachowanie i wzmacnianie wspólnoty Grupy Wyszehradzkiej. V4 będzie też dążyła do przybliżenia do Europy zachodnich Bałkanów i do pracy na rzecz partnerstwa wschodniego - dodał.

Zapowiedział, że węgierska prezydencja zamierza też wzmocnić rozpoznawalność V4. Posłuży temu m.in. polityka turystyczna regionu. Koever podkreślił, że V4 ma ogromny potencjał gospodarczy i celem prezydencji będzie wzmacnianie go. Podkreślił też, że celem V4 jest „pozostanie w silnej, bezpiecznej, służącej interesom mieszkańców Europie”.

Wcześniej w czwartek Kuchciński i Koever wzięli udział we mszy św. w Katedrze Wawelskiej; złożyli też wiązanki przy nagrobkach króla Stefana Batorego i królowej Jadwigi Andegaweńskiej oraz przy grobie pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich.

Po symbolicznym przekazaniu prezydencji w Zamku Królewskim na Wawelu Marek Kuchciński i Laszlo Koever wzięli udział w otwarciu wystawy poświęconej królowi Węgier, Władysławowi I Świętemu, na pl. św. Marii Magdaleny.

Marszałek Sejmu i przewodniczący węgierskiego ZN wskazywali podczas wernisażu, że Władysław I Święty przyczynił się do wzrostu znaczenia chrześcijaństwa w Europie. Obaj zwrócili też uwagę, że Władysław I Święty urodził się w Krakowie.

W wernisażu plenerowej wystawy, tak jak i w mszy św. na Wawelu, uczestniczyła Narodowa Pielgrzymka Węgrów.

1 lipca 2016 r. Polska po raz piąty objęła prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej – regionalnym forum współpracy Polski z Czechami, Słowacją i Węgrami. Roczny okres przewodniczenia Polski w V4 Polski zakończy się z końcem czerwca.