IPN opublikował w środę kolejne 48 tys. opisów teczek w swoim internetowym inwentarzu archiwalnym. Najwięcej dodanych opisów akt dotyczy cywilnych organów bezpieczeństwa państwa z okresu PRL. Instytut podał, że jest to ponad 34 tys. nowych rekordów.

Wśród ogłoszonych w inwentarzu opisów - jak podał w środę w komunikacie IPN - znajdują się informacje dotyczące opracowanych akt pochodzących z tzw. zbioru zastrzeżonego.

IPN podsumował, że publiczny inwentarz archiwalny zawiera obecnie informacje o ponad 1,738 mln jednostek archiwalnych przechowywanych w archiwach IPN. Inwentarz ten pełni rolę czytelnego spisu treści dla wszystkich korzystających z archiwaliów IPN. Dostępny jest na stronie www.inwentarz.ipn.gov.pl i przedstawia opis zasobu Instytutu poprzez informacje o konkretnych jednostkach archiwalnych. Inwentarz IPN nie zawiera treści dokumentów.

"Inwentarz wzbogacił się o kolejne opisy akt wytworzonych (wg działów archiwum IPN) przez: cywilne organy bezpieczeństwa państwa (ponad 34 tys. nowych rekordów), wojskowe organy bezpieczeństwa państwa (ponad 600 opisów), wojska wewnętrzne (KBW, WOP, JW MSW), cywilny wymiar sprawiedliwości (ponad 4,8 tys. nowych rekordów), Komisję Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz krajowe i zagraniczne organy i instytucje badania i ścigania zbrodni niemieckich (ponad 800 opisów)" - podał IPN.

Dodatkowo inwentarz wzbogacił się o opisy akt wytworzonych przez instytucje penitencjarne (ponad 1,1 tys. nowych rekordów), jednostki i administrację wojskową (blisko 1 tys. nowych opisów), władze okupacyjne i instytucje III Rzeszy Niemieckiej (ponad 500 opisów), wojskowy wymiar sprawiedliwości (ponad 1,4 tys. nowych opisów), instytucje państwowe i organizacje społeczne (ponad 500 nowych rekordów).

"Dział zbiorów archiwalnych powiększył się o ponad 1,8 tys. opisów. W ramach aktualnego uzupełnienia przybyło również ponad 400 nowych opisów akt pochodzących z archiwów osobistych i kolekcji" - czytamy w komunikacie.

Instytut podkreślił też, że wśród ostatnio opublikowanych w inwentarzu opisów uwagę zwracają informacje o aktach pochodzących m.in. ze zbiorów i kolekcji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej z lat 1922-73, kopie cyfrowe wydań nowojorskiego dziennika polskiego "Nowy Świat" z lat 1920-70, zbiór kopii cyfrowych akt dotyczących Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie głównie z lat 1943-1946.

Ponadto w inwentarzu znalazły się opisy zbioru afiszy, plakatów i fotografii pochodzących z archiwum byłej Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich oraz zbiór albumów wytworzonych przez niemieckie instytucje państwowe i wydawnictwa propagandowe z lat 1933-45.

Wśród umieszczonych w inwentarzu IPN opisów archiwaliów znalazły się również informacje dotyczące odnalezionej kilka lat temu we Włochach koło Warszawy kartoteki Armii Krajowej, przekazanej w marcu br. do Archiwum IPN. Chodzi o opisywany wcześniej przez Polską Agencję Prasową zbiór informacji dotyczący działalności komunistów oraz wywiadu sowieckiego podczas okupacji niemieckiej, prawdopodobnie zgromadzony przez referat 999 kryptonim "Korweta" Wydziału Bezpieczeństwa i Kontrwywiadu Oddziału II Komendy Głównej Armii Krajowej.

Podsumowując IPN podał, że na opublikowane w inwentarzu archiwalnym rekordy składają się opisy akt i dokumentacji wytworzonej przez m.in. organy represji i administracji III Rzeszy Niemieckiej, cywilne organy bezpieczeństwa państwa PRL, wojskowe organy bezpieczeństwa państwa PRL, jednostki LWP i administrację wojskową, jednostki wojsk wewnętrznych (przeważnie Wojsk Ochrony Pogranicza), instytucje wojskowego wymiaru sprawiedliwości (sądy i prokuratury wojskowe), instytucje penitencjarne (więzienia, areszty, ośrodki internowania), a także opisy dokumentów uzyskanych przez Instytut z archiwów zagranicznych.

Publikacja kolejnej transzy opisów jednostek archiwalnych przewidziana jest na jesień br.