Dymisja płk. Kędzierskiego została przyjęta; szef BOR dr Tomasz Miłkowski powierzył obowiązki zastępcy Szefa BOR płk. Pawłowi Tymińskiemu - poinformowała biuro w środę w komunikacie.

Wiceszef BOR płk Tomasz Kędzierski złożył rezygnację ze służby w poniedziałek. Jak podało wówczas biuro prasowe BOR, decyzję podjął z przyczyn osobistych.

"W związku z przyjęciem przez ministra spraw wewnętrznych i administracji rezygnacji ze służby w Biurze Ochrony Rządu płk. Tomasza Kędzierskiego, w dniu 21.06.2017 roku szef BOR powierzył obowiązki zastępcy szefa BOR – Szefa Pionu Działań Ochronnych płk. Pawłowi Tymińskiemu" - poinformowano w komunikacie.

Tymiński pełni służbę w BOR od 1996 r., jest ekspertem związanym z ochroną najważniejszych osób w państwie oraz delegacji państw obcych przebywających na terytorium RP. Służbę rozpoczął w komórce organizacyjnej biura właściwej do spraw zabezpieczenia specjalnego oraz miejsc czasowego pobytu osób ochranianych.

Reklama

Od 2 października 2015 r. pełnił funkcję zastępcy szefa Pionu Działań Ochronnych, natomiast w ubiegłym roku był m.in. zastępcą dowódcy operacji wizyty papieża Franciszka podczas Światowych Dni Młodzieży w Polsce oraz zabezpieczenia Szczytu NATO w Warszawie.

Paweł Tymiński, ur. 1 grudnia 1972 r. w Warszawie, jest absolwentem Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (Wydział Bezpieczeństwa Narodowego – tytuł magistra w zakresie zarządzania bezpieczeństwem) oraz Uniwersytetu Warszawskiego (studia podyplomowe dotyczące problematyki przestępczości i terroryzmu).