Państwo polskie było wielką ideą i marzeniem Lecha Kaczyńskiego oraz jego wielkim dokonaniem – podkreślił minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, który w środę wziął udział w nadaniu imienia Lecha Kaczyńskiego Szkole Podstawowej w Bujnach (Łódzkie).

"Państwo polskie było wielką ideą i marzeniem Lecha Kaczyńskiego oraz jego wielkim dokonaniem. Jak mało kto rozumiał, czym jest państwo, jak mało kto zdawał sobie sprawę i dawał świadectwo temu, że państwo wyrasta z narodu; że nie ma silnego państwa, jeżeli nie ma dobrze wychowanych, ukształtowanych ludzi, którzy dzięki wolności, dobrobytowi i demokracji są zdolni zagwarantować własnej ojczyźnie siłę i pomyślność" – mówił Macierewicz w czasie uroczystości nadania imienia Lecha Kaczyńskiego Szkole Podstawowej we wsi Bujny (pow. piotrkowski).

Minister obrony zaznaczył, że od momentu nadania imienia, szkoła ta dźwiga na swoich barkach wielką odpowiedzialność, wielkie tradycje i dokonania.

"Będziecie sobą świadczyli o wartościach, które z takim uporem, poświęceniem i determinacją starał się przez całe życie realizować Lech Kaczyński – profesor, działacz niepodległościowy, doradca podczas strajku gdańskiego, autor setek artykułów w prasie podziemnej, twórca wielu kluczowych decyzji wiodących Polskę do niepodległości w czasach okupacji komunistycznej, a później wiceprzewodniczący Solidarności, w istocie kierujący NSZZ, a także działacz państwowy i wreszcie prezydent Rzeczypospolitej" - dodał.

Według ministra obrony, Lech Kaczyński zdawał sobie sprawę z roli, jaką odgrywa wychowanie, służące takiemu kształtowaniu dusz i umysłów, by stanowiły one siłę ojczyzny. W szczególny sposób doceniał również – zdaniem Macierewicza – stan nauczycielski, który – obok rodziny - odpowiedzialny jest za wychowanie młodych pokoleń.

"Szkoła nie jest pustym gmachem, w którym tylko przekazuje się suche fakty. To żywy organizm, który trwa w sercu i umyśle każdego z nas do śmierci. Dobra szkoła jest najważniejszym doświadczeniem życia dla każdego z nas. Dla was także tak będzie, bo macie to wielkie szczęście i zaszczyt niezwykły nosić imię człowieka, który dosłownie – nie w przenośni, nie na papierze, nie w hasłach - dla nas wszystkich poświęcił swoje życie" – zwrócił się do obecnych na sali uczniów Macierewicz.

W jego opinii szczególną wartość ma fakt, że wiele osób, w tym rodziców dzieci biorących udział w uroczystości, miało szansę spotkać Lecha Kaczyńskiego, porozmawiać z nim i uścisnąć jego dłoń, np. w czasie zapamiętanej przez Macierewicza wizyty prezydenta w Piotrkowie.

"A dzisiaj on będzie patronował całemu waszemu życiu, poprzez swoje dokonania i czyny, będzie uczył was jak być dobrym człowiekiem i dobrym Polakiem. Polskość to wielkie miano, to wartości skoncentrowane w naszym narodzie, które pielęgnowane były przez ponad tysiąc lat – ta synteza patriotyzmu i chrześcijaństwa, która na ziemi piotrkowskiej została ukształtowana, to jedno z największych dobrodziejstw, jakie odziedziczyliście. Bądźcie dumni z tego patrona, sztandaru i tego, że jesteście Polakami" - podkreślił.

Wcześniej, w czasie mszy świętej odprawionej przez biskupa Ireneusza Pękalskiego, poświęcony został sztandar szkoły w Bujnach, a następnie odsłonięto ulokowany przed jej siedzibą pamiątkowy obelisk ze słowami prezydenta Kaczyńskiego: "Ludzie i narody potrafią nawet w czasach najtrudniejszych wybrać wolność, obronić prawdę".

Podziękowania i wyrazy wdzięczności dla społeczności szkolnej "za piękny gest pamięci o śp. bracie" skierował, za pośrednictwem listu odczytanego przez posłankę Annę Milczanowską, prezes PiS Jarosław Kaczyński.

W liście przypomniał tragiczne okoliczności, w jakich 7 lat temu zginęło 96 "wybitnych i bardzo zasłużonych dla Polski przedstawicieli życia publicznego", w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka, którzy polecieli do Katynia, by oddać cześć ofiarom ludobójstwa, "bo kochali Polskę i w imię tej miłości służyli ojczyźnie najlepiej, jak tylko potrafili i jej poświęcali swoje myśli i siły".

"Mój śp. brat prezydent Lech Kaczyński przez całe życie działał i pracował na rzecz niezawisłego, silnego i sprawiedliwego państwa polskiego, realizującego ideały Solidarności – wielkiego ruchu społecznego, który doprowadził do obalenia komunizmu w naszej części Europy i przywrócenia Polsce niepodległości. Swoją pracę na rzecz ojczyzny uznawał za obowiązek" - napisał w liście prezes PiS.

Jak zaznaczył, uczniowie szkoły im. Lecha Kaczyńskiego mogą przysłużyć się ojczyźnie dobrą nauką, z której będą płynąć pożytki w przyszłości. "Bardzo bym chciał, żebyście poszli taką właśnie drogą i przeszli przez życie jako dobrzy ludzie i gorący patrioci, czego nam wszystkim życzę" - dodał.

Z inicjatywą nadania szkole imienia Lecha Kaczyńskiego wystąpiła społeczność szkolna. Wyboru - w głosowaniu - dokonali nauczyciele, uczniowie i rodzice. Został on następnie potwierdzony uchwałą przez Radę gminy Wola Krzysztoporska.