Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego dot. KRS to nie wyrok, a opinia. Trybunał nie stwierdził nieważności wyborów sędziów KRS, tylko stwierdził pewne mankamenty w legislacji – powiedział we wtorek Paweł Kukiz w Polsat News.

We wtorek Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy o obecnych zasadach wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa są niekonstytucyjne. Za takie też uznał indywidualne kadencje członków Rady wybranych spośród sędziów.

Pytany w Polsat News o wtorkowe orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego Paweł Kukiz stwierdził, że nie jest to wyrok, a opinia, ponieważ "prawo nie działa wstecz i dotyczy to również Trybunału Konstytucyjnego".

Poza tym, zdaniem posła, "Trybunał nie stwierdził nieważności wyborów sędziów KRS, tylko stwierdził pewne mankamenty w legislacji, które pozwalają na to, by sędziowie sądów apelacyjnych mieli nadreprezentację w KRS, mimo że proporcje sędziów okręgowych w stosunku do apelacyjnych są zupełnie odwrotne".

Jak wykazywał Kukiz, zamieszanie wokół KRS to "polityczna gra", natomiast według Kukiz’15 sam "sposób wybierania sędziów KRS jest wadliwy, ponieważ polega na tym, że jedna partia będzie miała możliwość wskazywania tych sędziów".

"Jeżeli miałby już Sejm wskazywać sędziów KRS, to przynajmniej większością kwalifikowaną dwóch trzecich głosów. Z tym jesteśmy w stanie, w ostateczności, się pogodzić" - mówił.

Lider partii dodał, że "sędziowie powinni być wybierani przez obywateli w wyborach powszechnych", jednak nie nastąpi to "dopóki partie będą miały wszechwładzę, a obywatele nie będą mieli żadnych realnych instrumentów nacisku na władzę".

Wyrok pięcioosobowego składu TK zapadł jednogłośnie, po niejawnym posiedzeniu. Sprawę rozstrzygnęli sędziowie TK: Michał Warciński (przewodniczący), Mariusz Muszyński (sprawozdawca), Grzegorz Jędrejek, Lech Morawski i Julia Przyłębska.

Trybunał uznał za niekonstytucyjne m.in. zawarte w obecnej ustawie o KRS odmienne procedury wyboru członków KRS spośród sędziów sądów powszechnych i spośród sędziów innych sądów tj. Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych i sądów wojskowych, a także dwie odrębne drogi wyborów członków Rady spośród sędziów sądów powszechnych - dla sędziów sądów apelacyjnych oraz dla sędziów sądów okręgowych i rejonowych. (PAP)