Partia w ekspresowym tempie wymienia kluczowych urzędników i menedżerów. Zbadaliśmy skalę tego zjawiska. Polski model administracji ma – w teorii – zapewniać ciągłość zarządzania krajem. Urzędnicy realizują zadania powierzane im przez ministrów, wojewodów i szefów urzędów centralnych, niezależnie od ugrupowania politycznego, które reprezentują.
W praktyce jednak politycy wybierają osoby zaufane i lojalne. Zmiana władzy oznacza zmianę państwowych kadr. Obecna władza dokonuje w tej kwestii rewolucji.
1 Administracja publiczna – bez konkursów