NATO z zadowoleniem przyjęło decyzję Unii Europejskiej o uruchomieniu Europejskiego Funduszu Obronnego, ponieważ przyczyni się to do wzmocnienia Sojuszu Północnoatlantyckiego - oświadczyła w piątek zastępczyni sekretarza generalnego NATO Rose Gottemoeller.

"Obecnie zbyt wiele zasobów jest marnowanych na skutek dublowania się i braku koordynacji. Jest to dziedzina, w której UE może wiele zmienić, i mocno popieramy unijne starania w tej kwestii" - powiedziała Gottemoeller w Pradze podczas konferencji poświęconej obronie i bezpieczeństwu.

"Silniejsza europejska obrona to silniejsze NATO, a silniejsze NATO to silniejsza europejska obrona" - zaznaczyła.

Europejski Fundusz Obronny został uruchomiony w czwartek przez Komisję Europejską. Ma pomóc państwom członkowskim zwiększyć krajowe inwestycje na badania w dziedzinie obrony, rozwój prototypów, zakup sprzętu wojskowego i technologii oraz podnieść bezpieczeństwo UE.

Fundusz będzie składał się z dwóch części, z których pierwsza dotyczy badań naukowych, a druga ma zachęcać państwa członkowskie do współpracy przy zakupach wyposażenia obronnego i technologii poprzez współfinansowanie z budżetu UE.

KE szacuje, że brak współpracy w kwestii obronności między państwami unijnymi kosztuje je 25–100 mld euro rocznie, a dzięki łączeniu zamówień można by zaoszczędzić do 30 proc. rocznych wydatków na obronność.