KE poinformowała w środę, że realizowana przez nią w województwach świętokrzyskim i podkarpackim pilotażowa inicjatywa pomocy dla regionów o niskim wzroście lub niskim dochodzie przynosi obiecujące rezultaty, przyczyniając się do nadrabiania zapóźnień.

W ramach tej inicjatywy eksperci z Komisji Europejskiej i Banku Światowego wraz z polskimi władzami pracowali przez ostatni rok nad rozwiązaniami sprzyjającymi ożywieniu rozwoju gospodarczego na Podkarpaciu i w województwie świętokrzyskim. Regiony te należą do najsłabiej rozwiniętych w całej UE.

"Rezultaty tej pilotażowej inicjatywy w dwóch polskich regionach o niskim dochodzie ukazują konieczność zrezygnowania z odgórnej i nieuwzględniającej różnic polityki. Regiony należy traktować jak partnerów. Powinno się im przekazywać środki na zmiany gospodarcze na podstawie dostosowanych strategii rozwojowych" - podkreśliła cytowana w komunikacie komisarz UE ds. polityki regionalnej Corina Cretu.

Zgodnie z ustaleniami z raportu KE w sprawie tego, jak polityka spójności może wesprzeć regiony o niskim dochodzie i słabym wzroście, unijni eksperci i władze lokalne w naszym kraju wspólnie określili strategiczne priorytety i konkretne działania, które można szybko wdrożyć.

Wśród nich na pierwszym miejscu zostało wymienione przekazywanie wiedzy z uczelni do lokalnego środowiska biznesowego. KE zwróciła uwagę, że na Podkarpaciu powstaje Centrum Transferu Technologii. Ma ono pomóc województwu w dalszym czerpaniu zysków z jego wiodącego sektora – przemysłu lotniczego i kosmicznego. Projekt ma też sprzyjać większej współpracy między przedsiębiorstwami a wyższymi uczelniami w tym regionie przy wykorzystaniu finansowania UE.

"Centrum to będzie się charakteryzować aktywnym podejściem nastawionym na klienta, ukierunkowanym na zrozumienie potrzeb lokalnych przedsiębiorstw i przedstawianie im dopasowanych rozwiązań z zakresu badań i rozwoju" - wyjaśnia KE.

Centrum Transferu Technologii ma wybierać najbardziej obiecujące projekty uniwersyteckie odnoszące się do badań i rozwoju według ich potencjału rynkowego. Ma im zapewnić pomoc w tworzeniu strategii biznesowej, marketingu i rozwoju produktów.

Kolejnym "strategicznym priorytetem" ma być "poprawa otoczenia regionalnego dla przedsiębiorstw". Z informacji KE wynika, że zakładanie przedsiębiorstw w województwach podkarpackim i świętokrzyskim może trwać ponad miesiąc, podczas gdy w innych województwach wystarcza na to tydzień.

Aby zaradzić temu problemowi, w ramach inicjatywy promowane jest wykorzystywanie platform internetowych, przekazywanie przedsiębiorcom wskazówek dotyczących rejestrowania podmiotów gospodarczych i przyspieszenie rozpatrywania wniosków złożonych w formie papierowej.

Ponadto - jak podała KE - przedsięwzięcie finansowane z UE będzie wkrótce umożliwiało proste i szybkie kojarzenie konsultantów oraz lokalnych małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji w obu polskich województwach. Dzięki temu firmy te mają uzyskać porady i pomoc przy opracowywaniu nowych produktów oraz wchodzeniu na nowe rynki.

Wreszcie ostatnim działaniem, które może być szybko wdrożone, by poprawić sytuację, jest doskonalenie umiejętności lokalnej siły roboczej. "Niedopasowanie umiejętności uzyskiwanych w systemie kształcenia do umiejętności poszukiwanych na rynku pracy pozostaje znaczącym wyzwaniem w Polsce, w szczególności w województwie świętokrzyskim, w którym niezatrudnione osoby poniżej 25. roku życia stanowią 20 proc. ludności" - wskazała KE.

Dlatego w ramach pilotażowego projektu finansowego przez UE w przedsiębiorstwach w tym regionie przeszkolonych ma być 500 studentów.

Jak poinformowała KE, na podstawie tych pierwszych pilotażowych projektów prowadzone są obecnie prace nad planem wdrażania podobnych projektów w innych polskich regionach, które potrzebują tego samego bodźca dla konkurencyjności.

Inicjatywa mająca na celu przeanalizowanie czynników hamujących wzrost i inwestycje w europejskich regionach o niskim dochodzie lub niskim wzroście została uruchomiona przez KE w czerwcu 2015 roku. W marcu 2016 roku ruszył pierwszy lokalny projekt właśnie w województwach świętokrzyskim i podkarpackim, a niedługo potem - w dwóch regionach w Rumunii.