Ograniczenie dostępu do alkoholu oraz reklam napojów alkoholowych - to postulat uczestników konferencji "Ku trzeźwości Narodu. Odpowiedzialność rodziny, Kościoła, państwa i samorządu". Podkreślano też konieczność promocji zachowań abstynenckich.

Organizatorami spotkania, które odbyło się w piątek w Sejmie, były Parlamentarny Zespół ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Otwierając konferencję, podkreślał, że wielu Polaków ma problemy z nadużywaniem alkoholu, wzrasta też spożycie alkoholu. "Kwestia alkoholizmu to nie tylko wymiar indywidualnych tragedii, ale także sprawa wspólnoty narodowej i sprawa o wymiarze ogólnopaństwowym" - powiedział.

Kuchciński przypomniał, że Sejm przyjął uchwałę ustanawiającą rok 2017 Rokiem Troski o Trzeźwość Narodu. "Pomijając już szkody ekonomiczne, które dla każdego państwa niesie alkoholizm, trzeba wyraźnie zaznaczyć, że jest on również wymierzony w naszą wolność" - powiedział. "Wolność to nie jest bezrozumne działanie, wolność to swoboda dokonywania rozumnych, dobrych wyborów. I tylko trzeźwy naród jest w stanie właściwie i odpowiedzialnie zadbać o swoją przyszłość. Wolność to także odpowiedzialność" - dodał.

Również metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski - nawiązując do książki "Osoba i czyn" Jana Pawła II wydanej w 1969 r. - powiedział, że wolność to możliwość stanowienia o swoim losie. Podkreślał, że człowiek uzależniony nie może o sobie stanowić, nie panuje nad sobą, a "jego wybory w świetle sumienia są zachwiane, a na pewno pozbawione "tego ostrego, bardzo ważnego rozróżnienia między tym co dobre a złe".

"Ratowanie wolności naszego narodu, jej tworzenie domaga się właśnie tego, żeby ludzie mogli w pełni o sobie stanowić poprzez struktury samoposiadania, samopanowania i jasnej wizji, gdy chodzi o świat wartości" - powiedział Jędraszewski.

Zdaniem ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła należy rozważyć zmiany prawne w zakresie dostępności do alkoholu w Polsce. "Alkohol można kupić po prostu wszędzie - w każdym sklepie, sklepiku, stacji benzynowej; gdzie się nie obejrzeć, jest on dostępny praktycznie o każdej porze dnia i nocy" - powiedział. "To jest jeden z głównych czynników nadmiernego spożycia alkoholu" - ocenił.

Radziwiłł wskazał, że na łatwą dostępność do alkoholu wpływa również jego niska cena. "Alkohol w Polsce w tej chwili jest tak tani, jak nigdy i to też trzeba dostrzec" - powiedział. Minister ocenił, że należy również ograniczyć możliwości reklamy alkoholu.

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed podkreślał, że "nadmierne i szkodliwe spożywanie alkoholu ma destrukcyjny wpływ zarówno na rodzinę, poszczególne osoby, jak i na całe społeczeństwo". Powiedział, że resort rodziny podejmuje szereg działań na rzecz walki z uzależnieniami, przyznał jednak, że nadal brakuje np. domów pomocy społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu.

Prof. Krzysztof Wojcieszek z Pedagogium Wyższej Szkoły Nauk Społecznych przekonywał, że potrzebny jest Narodowy Program Trzeźwości. Wskazał, że wśród celów tego programu powinno być zmniejszenie dostępności do napojów alkoholowych oraz ograniczenie ich reklamy. "Problemy alkoholowe wynikają z licznych zniekształceń historycznych i zakorzeniły się w naszej narodowej kulturze. Nie sprowadzają się wyłącznie do kwestii zdrowia" - ocenił.

Szacuje się, że w Polsce uzależnionych od alkoholu jest 600-740 tys. osób, a nadużywa alkoholu (czyli pije w sposób szkodliwy) ok. 3 mln osób.