Kluczowe dla polskiej obronności pozostają jednostki Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych – oceniono w Koncepcji Obronnej. Wzmocnione będą Wojska Specjalne, z którymi jako lekka piechota mają współdziałać Wojska Obrony Terytorialnej.

Obrona terytorialna ma być przeznaczona także do odpierania działań nieregularnych i wsparcia zarządzania kryzysowego. Marynarce Wojennej wyznaczono zadanie obrony wybrzeża i uniemożliwienia przeciwnikowi panowania nad południowym Bałtykiem.

Według Koncepcji, zwiększyć ma się rola wojsk inżynieryjnych i oddziałów wsparcia. Przewidziano także rozwój wojsk cybernetycznych.

Dokument przewiduje odtworzenie roli dywizji jako bojowego związku taktycznego, a nie tworu administracyjnego. Koncepcja, przewiduje sformowanie czwartej dywizji wojsk operacyjnych. Armia ma dysponować zautomatyzowanymi, odpornymi na zakłócenia systemami dowodzenia. Rozbudowane mają zostać zarazem własne środki walki radioelektronicznej.

Zakłada się też, że "informacje będą zdobywane m. in. przez rozwinięte zdolności do rozpoznania, które będą działać (…) w bardziej przyjaznym otoczeniu prawnym". Koncepcja przewiduje też rozbudowę artylerii lufowej i rakietowej dalekiego zasięgu oraz zakup śmigłowców szturmowych.