Azja i Pacyfik są obecnie ważnym kierunkiem polskiej polityki zagranicznej w wymiarze globalnym – pisze w poniedziałkowej "Rzeczpospolitej" minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski.

Waszczykowski zwrócił uwagę, że "stosunki z krajami regionu rozwijają się dynamicznie w wielu dziedzinach, a ich stymulacji służy intensywny dialog polityczny na wszystkich szczeblach".

Minister przypomniał, że w kwietniu wizytę w Polsce złożył wiceprezydent Indii, w pierwszych dniach maja on sam odwiedził Australię, a kilka dni później premier Beata Szydło uczestniczyła w Forum Pasa i Szlaku w Chinach. Szef MSZ zaznaczył w artykule, że złożył teraz wizytę w Japonii, a na początku tygodnia przyjeżdża do Polski prezydent Singapuru.

Zdaniem Waszczykowskiego, intensywny dialog polityczny skutecznie pobudza rozwój stosunków dwustronnych.

"Z najważniejszymi partnerami: ChRL, Japonią i Republiką Korei, ustanowiliśmy mechanizmy strategicznego partnerstwa. Poszukujemy nowych i efektywnych form współpracy z większością krajów Azji i Pacyfiku, bez względu na ich wielkość i położenie geograficzne" – podkreślił.

Jak dodał, przynosi to wymierne efekty, zwłaszcza w gospodarce. W ubiegłym roku, zauważył szef MSZ, "wzrosła polska wymiana handlowa z większością krajów Azji i Pacyfiku, a polski eksport do połowy krajów tego obszaru zwiększył się, w tym eksport do ośmiu spośród nich ponad dwukrotnie".

Rosną także, zaznaczył, polskie inwestycje w krajach Azji i Pacyfiku. Minister SZ zwrócił uwagę, że "najwięcej polskich fabryk działa w Chinach i w Indiach, lecz wciąż powstają nowe w mniejszych krajach: w październiku 2016 roku została otwarta polska fabryka grodzi winylowych na Filipinach".

"Szczególnie ważnym partnerem Polski w Azji Wschodniej jest Japonia, kraj o ogromnym potencjale gospodarczym i naukowo-technicznym. W tym roku obchodzimy 60. rocznicę wznowienia stosunków dyplomatycznych z Japonią, a za dwa lata będziemy obchodzić stulecie ich nawiązania. Będzie to duże wydarzenie, któremu chcemy nadać odpowiednią rangę" – podkreślił Waszczykowski.

Jak przypomniał, w 2015 roku Polska nawiązała z Japonią partnerstwo strategiczne. "Partnerstwo nie jest martwym dokumentem, lecz praktycznym wyrazem rozwoju wszechstronnej współpracy naszych krajów" - dodał szef MSZ.

Zauważył, że Japonia od wielu dziesięcioleci jest pionierem światowej nauki i nowych technologii, dlatego dla Polski bardzo ważna jest współpraca naukowo-badawcza. Wspólnie, podkreślił Waszczykowski, chcemy współpracować nad nowoczesnymi technologiami, w szczególności nad elektromobilnością.

"Podczas mojej wizyty w Japonii towarzyszyli mi przedstawiciele przedsiębiorstw z tej branży i prezesi spółek energetycznych zainteresowani inwestycjami w te technologie. Od wielu lat współpracujemy z Japonią w kwestiach energetycznych. Tokio postawiło na rozwój czystych technologii węglowych i w tej dziedzinie można się wiele od nich nauczyć. Japońskie przedsiębiorstwa są potentatami w dziedzinie rozwoju energii nuklearnej. Drugim ciekawym sektorem, w którym Polska ma coś do zaoferowania Japonii, jest sektor gier komputerowych" - napisał szef MSZ.

"Przekonuję polskich polityków, przedsiębiorców, uczonych i działaczy społecznych, że warto wychodzić z pomysłami i działaniami poza Europę i jej najbliższe sąsiedztwo. Azja i Pacyfik to obecnie klucz do sukcesu w wielu dziedzinach. A my próbujemy go mądrze wykorzystać!" - podkreślił Waszczykowski.