W liście rozesłanym do szkół, opublikowanym w piątek na stronie internetowej MEN, Zalewska przypomniała też, że resort pracuje nad zapewnieniem dzieciom przynajmniej jednego, ciepłego posiłku w szkole oraz przywróceniem opieki stomatologicznej uczniów.

"Zakończyliśmy pierwszy i najważniejszy etap wprowadzania zmian w polskiej oświacie. Serdecznie dziękuję za to, że byli Państwo z Kuratorami Oświaty, samorządami, dyrektorami szkół w procesie przygotowywania sieci szkół" - napisała Zalewska

"Bardzo ważnym celem projektowania nowego prawa oświatowego była dla nas szkoła, która jest blisko ucznia. Wiedzą już Państwo, do której szkoły będą uczęszczać dzieci. Jestem przekonana, że samorządy, świadome spoczywającej na nich odpowiedzialności brały pod uwagę Państwa oczekiwania, potrzeby dzieci, a także – oczywiście – lokalne uwarunkowania" - dodała minister.

Reklama

Jak zapewniła, reforma edukacji jest częścią spójnej, przemyślanej i zaplanowanej w perspektywie najbliższych lat polityki oświatowej państwa. "Dążymy do tego, aby każdy uczeń, bez względu na to skąd pochodzi oraz jaki jest status materialny jego rodziny, miał zapewnioną dobrą edukację i dobrą szkołę" - podkreśliła szefowa MEN.

Reklama

Minister edukacji poinformowała, że wszystkie dokumenty, niezbędne do tego, aby uczyć w nowym systemie szkolnym (podstawa programowa dla szkół podstawowych oraz ramowe plany nauczania dla wszystkich typów szkół) są przygotowane. Dodała, że do końca obecnego roku szkolnego nauczyciele zostaną przeszkoleni z nowej podstawy programowej.

Podała także, że wydawnictwa pracują nad nowymi podręcznikami dla klas I, IV i VII, z których od września będą uczyli się uczniowie według nowej podstawy programowej. "Jeszcze przed wakacjami będzie gotowa oferta podręczników do tych klas. Pragnę zapewnić, że każdy uczeń otrzyma książki i ćwiczenia w szkole. Podręczniki oraz materiały edukacyjne dla szkół podstawowych i klas gimnazjalnych będą sfinansowane z budżetu państwa" - zaznaczyła Zalewska.

Minister przypomniała również w liście, że dzieci będą miały zapewniony przynajmniej jeden ciepły posiłek w szkole i mogły w spokoju zjeść go podczas jednej dłuższej przerwy obiadowej. "Takie rozwiązania planujemy wprowadzić w szkole w roku szkolnym 2018/2019. Dodatkowo, wspólnie z Ministrem Zdrowia przedstawimy wkrótce wstępne założenia programu obejmującego opieką stomatologiczną uczniów. Zarówno posiłek, jak i opieka stomatologiczna to istotne elementy składające się na dobrą szkołę" - czytamy w liście.

Zalewska zachęca rodziców do kontaktu z nauczycielami, dyrektorami szkół, lokalnymi władzami odpowiedzialnymi za edukację w regionach. "Jednocześnie przypominam, że do Państwa dyspozycji pozostaje Zespół do spraw wdrażania reformy edukacji w Ministerstwie Edukacji Narodowej. W poszczególnych województwach funkcjonują również regionalne zespoły koordynacyjne działające przy Kuratorach Oświaty" - zaznaczyła.

Przypomniała, że informacje dotyczące zmian w systemie edukacji znajdują się na stronie internetowej: www.reformaedukacji.men.gov.pl. Do dyspozycji są także adresy mailowe, na które można przesyłać pytania dotyczące reformy oświaty. "Zachęcam do kontaktu. Wspólnie zadbamy o dobrą szkołę" - zadeklarowała minister.

Reforma edukacji, w ramach której zostanie zmieniona m.in. struktura szkół, rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018. W miejsce obecnie istniejących typów szkół zostaną wprowadzone stopniowo: 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum i 5-letnie technikum oraz dwustopniowe szkoły branżowe; gimnazja mają zostać zlikwidowane.