KNF nałożyła na PC GUARD karę pieniężną w wysokości 200 tys. zł w związku z nienależytym wykonaniem obowiązków informacyjnych w zakresie publikacji raportów okresowych.

Kary pieniężne nałożone na spółki DAMF Invest i FON wyniosły 100 tys. zł i były związane z niedokonaniem w terminie zawiadomień KNF i spółki Zakłady Mięsne Herman (obecnie Investment Friends Capital) o przekroczeniu 1 stycznia 2012 r. progu 90 proc. ogólnej liczby głosów na walnym emitenta. (PAP Biznes)