Dzięki Państwa wysiłkom możliwe jest podtrzymywanie tożsamości narodowej i poczucia przynależności do naszego kraju wśród polskiej i polonijnej młodzieży - napisała minister edukacji narodowej Anna Zalewska do polskich nauczycieli pracujących za granicą.

Zalewska złożyła życzenia dyrektorom, nauczycielom polskich szkół za granicą i szkół polonijnych, kierownikom Szkolnych Punktów Konsultacyjnych i pozostałym przedstawicielom środowisk polonijnych z okazji przypadającego 2 maja Dnia Polonii i Polaków za Granicą.

Życzenia zamieszczono na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Minister podziękowała za "codzienny trud wkładany w kształcenie i wychowanie kolejnych pokoleń – młodych ludzi, żyjących z dala od Polski". "Dzięki Państwa wysiłkom i zaangażowaniu możliwe jest podtrzymywanie tożsamości narodowej i poczucia przynależności do naszego kraju wśród polskiej i polonijnej młodzieży. Państwa praca zasługuje na najwyższe uznanie i wyrazy wdzięczności" - napisała minister.

Przypomniała, że Dzień Polonii i Polaków za Granicą jest świętem "ustanowionym w dowód uznania wielowiekowego dorobku oraz wkładu Polonii i Polaków za granicą w odzyskanie przez Polskę niepodległości, wierności i przywiązania do polskości, a także pomoc krajowi w najtrudniejszych momentach". "Za to wszystko serdecznie dziękuję" - podsumowała Zalewska.