Śledztwo, prowadzone przez wydział przestępczości gospodarczej małopolskiej policji i nadzorowane przez krakowską prokuraturę, dotyczy zorganizowanej grupy mającej na celu popełnianie przestępstw związanych z nielegalną produkcją i obrotem papierosami i przestępstw skarbowych.

Postępowanie dotyczy produkowania na terenie woj. mazowieckiego papierosów bez wymaganego wpisu do rejestru producentów wyrobów tytoniowych, a następnie ich sprzedaży bez znaków akcyzy. Kolejny wątek dotyczy wprowadzania do obrotu na terytorium kraju wyrobów tytoniowych z Ukrainy, bez oznaczenia ich znakami akcyzy.

Nielegalne papierosy były następnie sprzedawane osobom z różnych miejscowości województwa małopolskiego i śląskiego, które zajmowały się handlem detalicznym.

W sprawie zatrzymano dotychczas 15 osób, z czego dziesięciu przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstwa paserstwa akcyzowego. Zastosowano wobec nich środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego oraz zakazu opuszczania kraju.

Jednemu z podejrzanych – 29-letniemu mieszkańcowi Małopolski - osiągającemu stały dochód ze sprzedaży wyrobów tytoniowych bez oznaczenia znakami akcyzy, przedstawiono zarzut udziału w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw oraz przestępstw skarbowych.

Ponadto usłyszał on zarzut nabycia w ostatnich miesiącach co najmniej 1 mln 252 tys. sztuk papierosów bez znaków akcyzy, przez co naraził podatek akcyzowy na uszczuplenie w kwocie nie mniejszej niż 1 mln 61 tys. zł.

Mężczyzna został aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. (PAP)