Gdańska prokuratura zaskarżyła do miejscowego sądu okręgowego decyzję sądu w Sopocie o zwolnieniu z zakładu psychiatrycznego Michała L., który w 2014 r. na głównym deptaku Sopotu taranował pieszych autem; pokrzywdzone zostały wtedy 23 osoby.

"W ocenie prokuratury decyzja Sądu Rejonowego w Sopocie jest nietrafna. Działając na polecenie Ministra Sprawiedliwości–Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry, prokurator Prokuratury Okręgowej w Gdańsku zaskarżył tą decyzję do Sądu Okręgowego w Gdańsku" - podała w czwartek Prokuratura Krajowa.

Opierając się na opinii sądowo-psychiatrycznej, 6 kwietnia sąd w Sopocie orzekł wobec Michała L. środki zabezpieczające w postaci terapii polegającej na obowiązku stawiania się w poradni, udziału raz w tygodniu w psychoterapii, elektronicznej kontroli miejsca pobytu w systemie dozoru mobilnego oraz zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Jednocześnie sąd podjął decyzję o bezzwłocznym zwolnieniu Michała L. ze szpitala psychiatrycznego.

W zażaleniu prokurator wskazał m.in., że sąd I instancji nieprawidłowo ocenił dowód w postaci opinii sądowo-psychiatrycznej, która zawiera sprzeczności i jest niejasna, "a sposób rozumowania biegłych nosi cechy dowolności". Prokurator wniósł o zmianę zaskarżonego postanowienia i orzeczenie o kontynuowaniu pobytu Michała L. w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Prokurator wniósł również o uzupełnienie przez sąd opinii sądowo-psychiatrycznej.