Powołując się na kręgi związane z organizatorami szczytu, gazeta podała również, że prezydent USA może nie zatrzymać się w żadnym innym z renomowanych hamburskich hoteli, nocując ze względów bezpieczeństwa w Berlinie. Kwaterą gości rangi państwowej bywa często położony w pobliżu ambasady USA berliński hotel Adlon, ale jego kierownictwo nie otrzymało na razie z Waszyngtonu żadnego zapytania w tej sprawie.

Jak zaznaczył "Hamburger Abendblatt", władze policyjne życzą sobie, by wszyscy szefowie delegacji mieszkali w śródmieściu Hamburga. Kanclerz Angela Merkel ma się zatrzymać w hotelu Atlantic Kempinski.

G20 to grupa 19 przodujących gospodarczo państw świata i Unii Europejskiej. (PAP)