Zjazd ZHP odbywał się w dniach 7-9 kwietnia.

"W obecnym świecie jest wiele zagrożeń czyhających na młodego człowieka. W naszym Prawie Harcerskim do tej pory ujęte było tylko uzależnienie od papierosów i alkoholu, a w dzisiejszych czasach równie dużym problemem są także choroby cywilizacyjne, takie jak chociażby uzależnienie od korzystania z komputerów, czy stałej aktywności w przestrzeni wirtualnej internetu" - wyjaśniła Martyna Kowacka z biura prasowego ZHP, w komunikacie przysłanym w sobotę PAP.

Jak dodała, po długiej dyskusji i konsultacjach ze środowiskami harcerskimi z całej Polski, podczas 39. Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP, zmieniono dziesiąty punktu prawa harcerskiego, który wcześniej mówił o tym, że harcerz jest czysty w myśli, w mowie i uczynkach; nie pali tytoniu i nie pije napojów alkoholowych.

Kowacka podkreśliła, że w ZHP najważniejszym aspektem jest wychowanie młodego człowieka. "Tak zapisany punkt prawa da możliwość kadrze instruktorskiej ZHP jeszcze lepszego oddziaływania na młodych ludzi. W nowym brzmieniu, dziesiąty punkt Prawa Harcerskiego pokazuje, że harcerz ma być wolny od wszelkich nałogów i ma pracować nad sobą" - dodała.

Według statutu ZHP, misją Związku jest wychowywanie młodzieży oraz wspieranie rozwoju i kształtowanie charakteru człowieka poprzez stawianie wyzwań. Podstawowe wartości, na których opiera się wychowanie zawarte są w prawie harcerskim, które liczy 10 punktów.

Formalnie Związek Harcerstwa Polskiego powstał w 1918 r., tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. W latach 20. był współzałożycielem Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (WOSM) i Światowego Stowarzyszenia Przewodniczek i Skautek (WAGGGS). Gdy wybuchła II wojna światowa ZHP nie zawiesił swojej działalności, lecz stał się organizacją konspiracyjną, przyjmując kryptonim Szare Szeregi i kontynuując swoją misję wychowawczą. Po wojnie, na skutek zmian politycznych, ZHP utracił członkostwo w międzynarodowych organizacjach skautowych. Odzyskał je w 1996 r.

Dziś Związek Harcerstwa Polskiego jest największą w Polsce, liczącą 95 tys. członków, organizacją wychowawczą dzieci i młodzieży, należącą do światowego ruchu skautowego.