- CBA informuje:

Centralne Biuro Antykorupcyjne skierowało wniosek o odwołanie z funkcji zastępcy Prezydenta Miasta Zielona Góra Pana Krzysztofa Kaliszuka. To skutek ujawnienia nieprzestrzegania przez niego przepisów ustawy antykorupcyjnej.

Delegatura CBA z Poznania zakończyła kontrolę przestrzegania w latach 2013 -2016 zakazów określonych w art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne przez Krzysztofa Kaliszuka, pełniącego funkcję zastępcy Prezydenta Miasta Zielona Góra.

Funkcjonariusze CBA ujawnili, że zastępca Prezydenta Krzysztof Kaliszuk wbrew zakazowi zarządzał działalnością gospodarczą Stowarzyszenia Aeroklub Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, jako członek jego zarządu. Funkcję tą pełnił do 5 września ub.r., czyli do dnia rozpoczęcia kontroli.

Zgodnie z przepisem art. 4 ustawy antykorupcyjnej osoby podlegające ograniczeniom antykorupcyjnym w okresie sprawowania funkcji (m.in. prezydenta miasta, zastępcy prezydenta, burmistrza, wójta) nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.

Zgodnie z zapisami ustawy antykorupcyjnej naruszenie zakazów antykorupcyjnych przez zastępcę prezydenta miasta powoduje odwołanie-rozwiązanie z nim umowy o pracę, najpóźniej po upływie miesiąca. Odwołanie jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Wobec wskazanych nieprawidłowości, Centralne Biuro Antykorupcyjne skierowało wniosek do Prezydenta Miasta Zielona Góra o odwołanie ze stanowiska zastępcy Prezydenta Krzysztofa Kaliszuka.

CBA wniosło także o przedstawienie informacji o sposobie i zakresie realizacji wniosku.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.